Campus

TU niet mee met eisen End Fossil, maar laat ruimte voor gesprek

Studenten van End Fossil spraken donderdag met vice-rector Rob Mudde. Wat kwam er uit dit gesprek?

De TU hoopt met gesprek een bezetting zoals hier in Eindhoven te voorkomen. (Foto: Bridget Alcione Spoor/Cursor)

Het is op het eerste gezicht een overzichtelijke en duidelijke lijst met eisen die de studenten van End Fossil LU/TUD (Leiden Universiteit en TU Delft) hebben voor het college van bestuur (cvb) . Wie de drie punten op zich laat inwerken, ziet dat sommige eisen vanuit het perspectief van de TU ingewikkeld zijn. Dat bleek donderdag ook tijdens een overleg tussen de actiegroep en vice-rector Rob Mudde.

De manier waarop de studenten bij het cvb aan tafel kwamen is het vermelden waard. Een dag eerder hadden zij een lunchlezing gehouden, waar zij met elkaar bespraken welke acties ze op touw zouden moeten zetten om een gesprek af te dwingen. Onlangs bezetten geestverwanten de Erasmus Universiteit en de TU Eindhoven. Wat zou er in Delft nodig zijn om gehoord te worden? “Je kunt gewoon een afspraak maken”, reageerde communicatiedirecteur Joost Ravoo, die was komen luisteren, droogjes. Een dag later was het al zover.

Leider
De vijf studenten hadden zich goed voorbereid. Ze overhandigden Mudde hun eisenlijst en lichtten die beheerst toe. De eisen zijn online terug te vinden in een petitie. Het eerste punt, ‘stop fossiele subsidies en geef dit geld uit aan onderwijs en onderzoek’, is eigenlijk gericht op de overheid en niet op de TU en kon worden overgeslagen.

Mudde stapte na de toelichting meteen over naar het derde punt, het moeilijke punt twee over het verbreken van de banden met de fossiele industrie nog even ontwijkend. Punt drie eist van de TU dat ze ‘een leider in de aanpak van de klimaatcrisis’ wordt. Dat is al aan de hand, vond Mudde, een lange lijst opsommend van initiatieven die de TU ontplooit.

‘We zullen niet alle banden met de fossiele industrie verbreken’

Voorbij kwamen onder meer de Green TU-studententeams, het organiseren van de Energy Challenge, de aanstelling en acties van duurzaamheidsprofessor Andy van den Dobbelsteen, het voornemen om 100 miljoen euro te steken in een CO2-neutrale campus en het ontwikkelen van bachelor- en masteropleidingen op thema’s als klimaat en energietransitie. “Daarmee willen we vanaf 2030 een nieuw type ingenieur afleveren”, zei Mudde.

De studenten gaven toe  dat de TU van alles doet. “Maar er is meer potentieel. Neem de Green TU-studententeams. Zij hebben nu alleen een adviserende rol. Geef ze een sterkere positie in de besluitvorming.” De studenten willen dat klimaatonderwijs standaard in alle curricula wordt opgenomen. Mudde zegde toe dit te zullen onderzoeken, al wees hij op zijn beperkte invloed. “Ik kan niet van bovenaf opleggen dat dit moet. Dan gaat het niet gebeuren.”

Morele geloofwaardigheid
Nadat een student van End Fossil het gesprek behendig stuurde naar hun hoofdeis (End Fossil) werd Mudde stellig: “We zullen niet alle banden met de fossiele industrie verbreken. We werken juist met deze bedrijven samen om de energietransitie te versnellen.” Wat volgde was een discussie waarin Mudde benadrukte dat de TU en de samenleving fossiele bedrijven nodig hebben om de energietransitie voor elkaar te krijgen en waarin de studenten poogden hem uitspraken te ontlokken over het morele probleem dat daaraan kleeft voor een universiteit die climate action predikt.

‘Fossiele bedrijven werken de energietransitie tegen’

Mudde wees bijvoorbeeld op de e-Refinery, waarin de TU met partners als Shell poogt een energietransitie teweeg te brengen in de energie slurpende chemische industrie. “Zo komen we juist weg van de fossiele afhankelijkheid.” Volgens de studenten is het probleem breder en fundamenteler. “De onderliggende veronderstelling is dat we in een energietransitie zijn. Dat is niet zo. Fossiele bedrijven werken deze juist tegen.” De studenten wezen Mudde vervolgens op anti-wetenschappelijke geschiedenis van olie- en gasbedrijven en op hun investeringen, die vrijwel allemaal gaan naar het winnen van meer olie en gas en niet naar groene initiatieven. Projecten als e-Refinery houden deze industrie in leven, vinden de studenten, omdat ze zichzelf daarmee een groen imago aanmeten. “We geven ze legitimiteit om door te gaan met business as usual. Dat is een risico voor de TU Delft. Het gaat om morele geloofwaardigheid.”

De studenten vinden dat de TU en alle andere universiteiten geen geld meer moeten aannemen van de fossiele industrie en de overheid of bijvoorbeeld pensioenfondsen moeten vragen om meer onderzoeksfinanciering. Mudde ziet dat niet gebeuren. “Dat gaat nooit lukken. Bovendien hebben we de fossiele bedrijven nodig om de energietransitie op te schalen. En we gebruiken onze contacten om deze bedrijven weg te sturen van slechte praktijken.”

Financiële stromen
Er waren ook eisen die Mudde wel wilde onderzoeken. Zo zei hij contact op te zullen nemen met de TU Eindhoven, die de klimaatbezetters onlangs transparantie toezegde over de financiële stromen van fossiele bedrijven naar de universiteit. Ook een andere eis van de studenten, het weren van fossiele bedrijven op wervingsevenementen als de Delftse Bedrijvendagen, wilde hij onderzoeken. “Ik weet niet of het kan, maar daar ga ik over praten met de organisatie.” In januari volgt een nieuw gesprek tussen End Fossil en de TU Delft.

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.