Onderwijs

College: ‘TU opent vestiging in Rotterdam, minder studenten in Delft’

De TU wil een vestiging openen in Rotterdam, op termijn ‘een volledige campus met een substantieel aantal studenten’. In Delft moet het aantal studenten vanaf 2026 krimpen.

Het cvb hoopt zijn voorgenomen besluit snel langs medezeggenschap en raad van toezicht te loodsen. (Foto: Thijs van Reeuwijk)

Waar de Rotterdamse campus moet komen, moet volgens het college van bestuur (cvb) ‘nader bepaald’ worden, staat te lezen in een bericht aan alle medewerkers. Ook is nog niet duidelijk op welke termijn de nieuwe vestiging ‘een volledige campus’ zal worden, noch wat een ‘substantieel aantal studenten’ is. Aanvankelijk liet het cvb weten te willen groeien naar in totaal 40 duizend studenten, maar liet dat aantal gaandeweg los omdat dat ‘een eigen leven ging leiden’. 

De groei in Rotterdam moet volgens het plan krimp in Delft mogelijk maken. De stad kan en wil het huidige aantal studenten niet meer huisvesten. Irritaties in de stad over de omvang van de TU nemen toe. Het cvb komt daaraan tegemoet met het voornemen om vanaf 2026 te krimpen naar 25 duizend studenten. Dat zijn er momenteel ongeveer 28 duizend.

Er zijn vele losse eindjes waaraan gewerkt moet worden

Nieuwe opleidingen moeten studenten naar Rotterdam lokken. Er moeten bachelor- en masterstudies komen op de thema’s Future of Health, Climate & Energy Systems Engineering en Resilient Living Environment. Ook de met dit onderwijs samenhangende onderzoeksactiviteiten verhuizen mee naar Rotterdam. Voor welke huidige medewerkers dit gevolgen zal hebben, is nog niet bekendgemaakt.

Het besluit van het college van bestuur is nog niet definitief. Het hoopt zijn voorgenomen besluit snel langs medezeggenschap en raad van toezicht te loodsen en voor de zomervakantie een definitief besluit te nemen. Het cvb spreekt van een ‘mijlpaal in het traject Contouren2030’, waarbinnen allerlei werkgroepen de mogelijkheden van groei verkennen.

Ook als het besluit definitief is, zijn er nog vele losse eindjes waaraan gewerkt moet worden. Zo moeten de financiën worden uitgewerkt en moet er een vastgoedplan komen. Dat laatste behelst niet alleen kantoor- en onderwijsruimtes, maar ook woningen voor studenten en medewerkers.

Die studenten moeten als het aan de TU ligt goeddeels uit Nederland komen. Voordat die groep substantieel kan groeien, zal er echter veel werk nodig zijn. Het aantal jongeren dat kiest voor een technisch profiel loopt terug en de TU staat nog maar aan de vooravond van een wervingsplan voor een meer diverse groep Nederlandse studenten. De werving van nieuw personeel, vraagt ook een ‘HR-actieplan’, beseft het cvb. In een krappe arbeids- en woningmarkt is personeel moeilijk te vinden.

Lees ook:

UPDATE woensdag 14 juni, 21:40: het gedeelte dat eerder in dit bericht stond over Den Haag is verwijderd. Dit om verwarring te voorkomen. Het voorgenomen besluit gaat over Rotterdam. Over Den Haag wordt in het bericht aan medewerkers alleen vermeld dat de activiteiten van de TU Delft daar verder zullen groeien.
In een mail meldt een communicatiemanager dat ‘de TU Delft vanaf 2025 in Den Haag [gaat] uitbreiden in het universiteitsgebouw Spui samen met onder andere Universiteit Leiden. Voor deze locatie ontwikkelt TU Delft in de komende jaren een programma van activiteiten met onderzoek, onderwijs en impact. De locatie biedt ruimte voor circa 600 studenten van [de] TU Delft’.

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.