Campus

Commissies gaan adviseren over toekomst van TU

Na de ‘consultatieronde’ over profiel en omvang gaat het denken over de toekomst van de TU een nieuwe fase in. Dat gebeurt het komende half jaar in liefst acht commissies.

Uit de consultatieronde maakte het cvb op dat studenten en medewerkers de groeiambitie steunen. (Foto: Justyna Botor)

De afgelopen maanden zijn studenten en medewerkers geconsulteerd over de vraag of de TU moet groeien. Als denkrichting gaf het college van bestuur (cvb) hen een toekomst met 40 duizend studenten verdeeld over meerdere steden mee (de multicampusstrategie). Die term en dat getal komen niet voor in een update die het cvb op dinsdag 7 februari heeft verstuurd aan alle medewerkers. Het cvb spreekt nu van ‘Contouren2030’.

Geen faculteiten verplaatsen
Uit de consultatieronde maakte het cvb op dat studenten en medewerkers de groeiambitie steunen, maar ook dat faculteiten of afdelingen ‘niet zomaar [kunnen] worden verplaatst of programma’s worden stopgezet’. “Als college van bestuur zien we een nieuwe locatie vooral als middel om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en nog meer impact voor de samenleving te creëren.”

  • Benieuwd wat faculteiten, diensten, instituten en studentenvertegenwoordigers hebben ingebracht tijdens de consultatieronde? Je vindt het in een 148 pagina’s tellend document op intranet.

Het komende half jaar zullen acht commissies zich verder buigen over de toekomst van de TU Delft. Deze commissies staan onder voorzitterschap van decanen en directeuren. Het gaat om vijf ‘strategische adviesgroepen’ over onderwijs en studenten, onderzoek, innovatie en valorisatie, personeel en cultuur en locaties en faciliteiten. Daarnaast zijn er drie ondersteunende werkgroepen over vastgoed, financiën en communicatie. De groepen onderzoeken of en hoe de TU haar groeiambitie kan waarmaken. Dat staat in de update van 7 februari.

Het werk van de commissies moet uitmonden in vijf ‘kernadviezen’ over ‘vernieuwende activiteiten op onderwijs-, onderzoeks- en innovatiegebied’ die de gevolgen voor ‘medewerkers en cultuur en voor onze locaties en faciliteiten’ in het oog houden. Vervolgens neemt het college van bestuur in overleg met de medezeggenschap een ‘strategisch vervolgbesluit’. Hoe ver dat gaat, is mede afhankelijk van samenhang tussen de vijf binnengekomen adviezen, vertelt communicatiedirecteur Joost Ravoo. 

Achter gesloten deuren
Daarna is het proces nog niet klaar, want vanaf september wil het cvb onder meer in ‘open meetings’ in gesprek met medewerkers en studenten, nu niet over profiel en omvang maar over ‘andere strategische keuzes die moeten worden gemaakt’. Volgens Ravoo gaat het dan bijvoorbeeld over de campusvisie (vastgoed), convergentie (samenwerking) en kennisveiligheid. Daarnaast komen er wellicht ‘andere werkvormen’ dan de advies- en werkgroepen om het proces over de bredere strategie af te maken. Aan het einde van het jaar moet er dan een nieuw instellingplan liggen, het Strategisch Kader 2024-2030.

De strategische adviesgroepen worden voorgezeten door: 

  • Onderwijs en studenten: Caspar Chorus
  • Onderzoek: Lucas van Vliet
  • Innovatie en valorisatie: Henri Werij
  • Personeel en cultuur: Aukje Hassoldt
  • Locaties en faciliteiten: Paulien Herder

De voorzitters van de werkgroepen zijn:

  • Vastgoed: Jaco van Noppen
  • Financiën: Monique Thomas
  • Communicatie: Joost Ravoo

De namen van de andere leden van deze acht commissies zijn nog niet bekend. Hoeveel leden ze krijgen, is niet van te voren bepaald. “Het is aan iedere voorzitter om de groep vorm te geven. Ik roep mensen op om zich te melden als ze willen bijdragen”, aldus Ravoo. De advies- en werkgroepen zullen achter gesloten deuren vergaderen ‘omwille van de vrije gedachtenvorming’. “Daarbuiten staat het de leden vrij om input op te halen.”

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.