Campus

Werkdruk, onderwijs kwaliteit en geld: or en sr stellen vragen over groeiscenario

Studenten en medewerkers hebben veel vragen over de groeiplannen van de TU Delft. Dat bleek tijdens de maandelijkse vergadering met het cvb.

De TU Delft wil in de toekomst studenten verdelen over meerdere campussen. (Foto: Justyna Botor)

In september dit jaar ontvouwde het college van bestuur (cvb) plannen om te groeien naar 40 duizend studenten (het zijn er nu 28 duizend) verdeeld over meerdere campussen in Delft, Rotterdam en Den Haag. De plannen zijn nog niet definitief: officieel valt het besluit pas na interne en externe consultatierondes. Die rondes moeten eind november zijn afgerond zodat het cvb halverwege december de plannen kan presenteren bij het ministerie van Onderwijs in Den Haag.

Hoewel er in de ondernemingsraad (or) bijval is voor de groeistrategie, hadden or-leden veel vragen tijdens de gezamenlijke vergadering afgelopen donderdag. Ook leden van de studentenraad (sr) stelden de nodige vragen tijdens de vergadering. De twee medezeggenschapsraden hadden de vragen gezamenlijk voorbereid en vervolgens verdeeld.

Argument
Zo nam de or vragen voor haar rekening over werkdruk, personeelswerving in een krappe arbeidsmarkt en de verhouding van de groeiplannen tot die andere universiteiten zoals de TU Eindhoven. De sr stelde onder meer vragen over de gevolgen die de plannen hebben voor onderwijskwaliteit, studentenhuisvesting en de ‘Delftse signatuur’ in zowel het studentenleven als het universitaire onderwijs. En, aldus Oras-studentenraadslid Bart van Koeveringe: “Is de groeistrategie niet vooral een argument om meer financiële middelen uit Den Haag te krijgen?”

‘Aan welke soort ingenieurs is precies behoefte?’

Dat is absoluut niet het geval, zei rector magnificus Tim van der Hagen. “We zeggen niet tegen ons personeel: jullie werken al hard, doe er nog maar 40 procent bij zodat we meer geld ontvangen van de overheid.” Over die werkdruk zei Van der Hagen onder meer dat de strategie niet doorgaat “als we niet voldoende staf vinden om de groei van het studentenaantal bij te benen. Het is niet de bedoeling dat de werkdruk nog hoger wordt.”

Voorzichtig formuleren
Cvb-leden Van der Hagen, Rob Mudde en Marien van der Meer formuleerden hun antwoorden voorzichtig en deden hun best te benadrukken dat het voornemen om te groeien naar 40 duizend studenten nog niet in beton is gegoten. “Áls de plannen doorgaan”, begonnen ze hun antwoorden regelmatig. Tijdens eerdere vergaderingen met sr en or lag hier minder nadruk op.

Op niet alle vragen kwam een duidelijk antwoord. Zo vinden zowel de or als de sr dat het adviesrapport waarop de groeistrategie is gebaseerd onvoldoende onderbouwt dat er in de toekomst grote behoefte is aan universitair geschoolde ingenieurs. “Aan welke soort ingenieurs is precies behoefte?” vroeg Oras-raadslid Marten Leenders. Van der Hagen vertelde dat het cvb lang heeft getwijfeld over wanneer ze de groeistrategie naar buiten zouden brengen. “Doe je dat op het moment dat er een degelijk onderbouwd en uitgewerkt plan ligt? Dan zegt iedereen: ‘ja hallo daar hadden we wel over mee willen denken en mee willen praten.’ Doe je dat op het moment dat je nog nauwelijks weet waar het over gaat dan zegt iedereen: ‘nou ik begrijp de vraag niet eens’.”

Architect
De rector magnificus noemde het uiteindelijk gekozen moment – in september dit jaar – “heel erg vroegtijdig”. Van der Hagen: “We hebben zelf ook nog tweeduizend vragen. Maar het gaat om de mindset. Dat de groei je niet overkómt zoals nu het geval is, maar dat je de architect bent van de groei. Ik kan dus geen antwoord geven op je vraag. De eerste vraag is: wíllen we erover nadenken?”  

Ondanks dat de vergadering al een kwartier uitliep, was er niet voldoende tijd om alle vragen te beantwoorden. Or-voorzitter Menno Blaauw kondigde aan dat hij de vragen waarvoor geen tijd meer was, schriftelijk naar het cvb zou sturen. Dat is inmiddels gebeurd. 

  • Rector magnificus Tim van der Hagen trapte de TU Delft talkshow van november af met opmerkingen over de groeistrategie. Hoe kijkers daar op reageerden, staat in dit artikel.
  • De TU had ook andere groeiscenario’s kunnen kiezen. Welke dat zijn, lees je hier.
  • Hoe docenten over de plannen denken, kom je te weten door dit artikel te lezen
  • Lees ook dit interview met collegevoorzitter Tim van der Hagen over de plannen.
  • Delftse gemeenteraadsleden hadden liever via het cvb dan via de media over de groeiplannen gehoord. Hun boodschap voor Van der Hagen? “Praat met óns.”
  • Ook Delftse studentenverenigingen willen meepraten en -denken: “Hoe zorgen we ervoor dat er genoeg voorzieningen zijn voor huidige en nieuwe studenten?”
Nieuwsredacteur Annebelle de Bruijn

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

a.m.debruijn@tudelft.nl

Comments are closed.