Campus

Kunnen Delftse verenigingen een groei naar 40 duizend studenten aan?

Delftse studentenverenigingen willen meepraten over de groeiplannen van de TU. “Hoe zorgen we ervoor dat er genoeg voorzieningen zijn voor huidige en nieuwe studenten?”

Er is voor Delftse studentenverenigingen weinig ruimte om te groeien. Verschillende verenigingen, zoals Sint Jansbrug, hebben daarom een ledenstop. (Foto: Justyna Botor)

Een eventuele uitbreiding van de TU Delft heeft niet alleen gevolgen voor de universiteit, maar ook voor de (binnen)stad en de studentenverenigingen. Daarop wijst de Delftse Verenigingsraad Vera. “Bijna alle Nederlandstalige Delftse studenten sluiten zich aan bij een sport-, gezelligheids- of studievereniging”, laat de het overkoepelend orgaan van achttien Delftse studentenverenigingen weten. “Het aanbod in Delft is groot en de universiteit moedigt zelfontplooiing door middel van extra curriculaire activiteiten aan. Naar alle waarschijnlijkheid zal een snelle toename van studenten zorgen voor meer aanmeldingen bij studentenverenigingen.”

Volgens de verenigingsraad zullen maar weinig verenigingen kunnen profiteren van zo’n groei. Verschillende verenigingen hebben nu al noodgedwongen een ledenstop. Dit betekent dat er jaarlijks een maximaal aantal studenten lid kan worden.

‘Er zouden heel veel extra huizen bij moeten komen’

De druk op de verenigingen is groot en veel ruimte om te groeien is er niet. Vooral in de binnenstad – waar de grote gezelligheidsverenigingen hun onderkomen hebben – is het vinden van een groter pand lastig. “Dit komt onder andere door de kosten en de invloed op de omgeving en ruimte in de (binnen)stad”, aldus de verenigingsraad. Meepraten over de positie van verenigingen is daarom een grote wens. “Hoe zorgen we ervoor dat er genoeg voorzieningen zijn voor huidige en nieuwe studenten? Denk aan het vinden van extra sportlocaties, uitbreiding van verenigingspanden of handvatten om de studenten en inwoners van Delft samen te laten leven.”

Want ook die verhouding staat onder druk en wordt door de krapte op de woningmarkt alleen maar groter. “Er zouden heel veel extra huizen bij moeten komen”, vindt de verenigingsraad. “En dan niet alleen de studio’s die nu voornamelijk worden gebouwd.” Dat soort zelfstandige woonruimtes neemt volgens de raad niet alleen fysiek meer ruimte in, ze zouden ook een negatieve invloed hebben op het studentenwelzijn en niet voldoen aan de wensen van studenten. Die wonen liever samen met anderen. De raad noemt het oprekken van de regels rondom verkamering – het omzetten van woningen tot woonruimte waarin kamers los worden verhuurd – als mogelijke optie.

Welzijn
De groeiplannen van de TU volgen uit het advies van een commissie waaraan ook voormalig studentenraadsvoorzitter Job Vlak deelnam. In het eindrapport deelt de commissie groeiscenario’s en observaties over de huidige positie van de universiteit. Ze merkt op dat het welzijn van studenten momenteel sterk onder druk staat, er te weinig ruimte en tijd is voor kleinschalig onderwijs, er te grote groepen studenten zijn, er te weinig woonruimte voor studenten is, er een aanmeldstop is bij verschillende studentenverenigingen en de verhouding tussen het aantal studenten en andere inwoners in Delft uit balans is.

‘Het leveren van meer ingenieurs mag niet ten koste gaan van studentenwelzijn’

Binnenkort bespreekt het college van bestuur de groeiplannen met verschillende interne- en externe partijen, onder wie de studentenraad (sr). Voor de sr staan tijdens die gesprekken twee belangrijke pijlers centraal: studentenwelzijn en onderwijs. Dat laat voorzitter Marten Leenders weten. “Het leveren van meer ingenieurs in de toekomst mag niet ten koste gaan van studentenwelzijn.”

Het onderwijs moet vooral ‘persoonlijk’ blijven, vindt de sr. “Afleveren van meer afgestudeerden per jaar die uiteindelijk minder goed zijn opgeleid, kan niet het doel zijn van de groeiplannen.” De sr zal de komende tijd samen met de ondernemingsraad de consequenties van het voorstel in kaart brengen.

De verenigingsraad is niet bij de gesprekken betrokken, maar zegt desgevraagd wel te willen meepraten. “Als de TU het plan definitief doorzet, denken we graag mee over hoe we die groei kunnen realiseren met betrekking tot de studentenverenigingen.”

Definitief
Het college van bestuur (cvb) maakte vorige maand bekend dat de TU Delft wil groeien naar 40 duizend studenten. Het is niet de bedoeling dat die studenten allemaal naar Delft komen, maar dat ze worden verdeeld over campussen in Rotterdam en Den Haag.

Het plan is nog niet definitief. Het cvb is op 15 september begonnen met een interne consultatieronde over de groeiplannen. Hierbij zijn onder andere decanen, directeuren van de ondersteunende diensten, afdelingsvoorzitters en directeuren onderwijs betrokken. Parallel gaat het college van bestuur praten met de raad van toezicht, de ondernemingsraad, de studentenraad en verschillende externe partijen.

  • De TU had ook andere groeiscenario’s kunnen kiezen. Welke dat zijn, lees je hier.
  • Lees ook dit interview met collegevoorzitter Tim van der Hagen over de plannen.
  • Wat vinden Delftse gemeenteraadsleden van de groeiambities van de universiteit?
Nieuwsredacteur Marjolein van der Veldt

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

m.vanderveldt@tudelft.nl

Comments are closed.