Kort

Miljoenen voor onderzoek, toch zorgen UNL

Voor hoger onderwijs en onderzoek heeft het kabinet, zoals beloofd, honderden miljoenen euro’s uitgetrokken. Volgend jaar krijgen de universiteiten van het kabinet 300 miljoen euro voor starters- en stimuleringsbeurzen: werkkapitaal voor onderzoekers. De helft is bestemd voor nieuwe universitair docenten die een vast contract krijgen, de andere helft mogen ze naar eigen inzicht verdelen.

Wetenschapsminister Dijkgraaf tijdens de troonrede 2022. (Foto: screenshot NOS)

Ook staan de ‘sectorplannen’ in de begroting. Opleidingen en onderzoekers van verschillende instellingen gaan samen plannen maken om het onderwijs en onderzoek te versterken. Meer vaste contracten is een van de voorwaarden om het geld te krijgen. Er staat geen precies bedrag bij, maar eerder maakte wetenschapsminister Dijkgraaf bekend dat hij daar 200 miljoen euro voor reserveert.

Zorgen
Pieter Duisenberg, voorzitter Universiteiten van Nederland, is blij met de aangekondigde investeringen. “Die dragen bij aan herstel van de basis en het oplossen van de grote uitdagingen van deze tijd, zoals de energietransitie, digitalisering en kansenongelijkheid”, zegt hij in een persbericht.

Zorgen hebben de universiteiten ook, over de effecten van de hoge energieprijzen en de inflatie op de financiële positie van universiteiten. “Om nu echt de basis op orde te kunnen brengen, is het nodig dat het kabinet de universiteiten in voldoende mate ondersteunt bij de stijgende prijzen en lonen.” (HOP, BB/Delta, SB)

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.