Kort

Meer studenten van buiten Europa

Een recordaantal studenten van buiten Europa wil dit studiejaar naar Nederland komen. Eind juli stond de teller al op meer dan vijftienduizend, meldt de IND, tegen ruim twaalfduizend in heel het coronajaar 2020. Vrijwel alle aanvragen (98 procent) worden goedgekeurd.

De meeste studenten willen naar de Universiteit van Amsterdam en de TU Delft. Het is nog niet bekend hoeveel van deze studenten echt aan de start van het studiejaar verschijnen. Ze moeten immers wel ergens onderdak hebben en de woningnood is hoog. De TU raadde internationale studenten al in 2018 af om naar Delft te komen als ze geen kamer hadden.

Tot aan de coronacrisis kwamen er steeds meer buitenlandse studenten naar Nederland. Tot 2020 nam het aantal aanvragen volgens de IND jaarlijks met tien procent toe. Die lijn is nu weer voortgezet na de dip van vorig jaar. Er zitten dit jaar zeshonderd Britse studenten bij. Sinds de Brexit moeten ook zij een vergunning aanvragen. De meeste studenten komen uit China, India, de Verenigde Staten, Turkije en Indonesië, zegt de dienst. (HOP, Bas Belleman)

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.