Campus

COA wil opvang asielzoekers op TU-campus uitbreiden

Het COA wil de opvang van asielzoekers op de campus uitbreiden en verlengen. De gemeente is bereid om dat te onderzoeken en heeft de TU Delft al benaderd.

De opvanglocatie op de campus zou vijf jaar langer open moeten blijven en in omvang bijna verdubbelen. (Foto: Marjolein van der Veldt)

Dat staat in een brief van burgemeester en wethouders (B&W) aan de gemeenteraad. De opvang van asielzoekers op de TU-campus zou vijf maanden duren, tot 3 februari 2023. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil daar nu vijf jaar aan toevoegen en het terrein meteen uitbreiden, van 220 naar 420 plekken.

B&W onderschrijft in de brief dat er een groot tekort is aan opvangplekken voor asielzoekers en dat er sprake is van een ‘schrijnende situatie’. “Het zal niet als een verrassing komen dat het COA momenteel nog steeds met man en macht op zoek is naar extra capaciteit.” Het college zegt zich daarom te willen inzetten ‘om te onderzoeken of, en in welke mate, het verzoek van het COA te realiseren is’.

Rondom de opening van de huidige opvang in september liet een gemeentewoordvoerder weten dat verlenging van de termijn van vijf maanden ‘in principe niet mogelijk’ was. Al bleef de deur op een kier: “Als het COA opnieuw een beroep doet op Delft, zal het college van burgemeester en wethouders het verzoek opnieuw bekijken.”

Voorwaarden en wensen
Als eigenaar van de grond speelt de TU een grote rol in dat onderzoek. Ze is gevraagd om ‘input’ over ‘mogelijkheden, voorwaarden en wensen’. De TU bevestigt dat, maar maakt niet duidelijker waar het dan concreet om gaat. “Op dit moment kijkt de TU Delft zorgvuldig naar de verschillende belangen en overwegingen om tot een antwoord richting de gemeente te komen. Daar is tijd voor nodig en daarom kunnen we hier op dit moment nog geen verdere mededelingen over doen”, mailt een woordvoerder.

In mei zei rector en TU-bestuursvoorzitter Tim van der Hagen blij te zijn ‘te kunnen helpen bij dit urgente maatschappelijke vraagstuk’. “We stellen graag onze grond beschikbaar.” De vraag is nu of dat ook voor een veel langere periode – vijf jaar bovenop de huidige vijf maanden – geldt.

Deadline
Het college van burgemeester en wethouders moet vóór 3 februari een besluit nemen. Om die deadline te halen moet de gemeenteraad op 15 december tijdens een commissievergadering zijn wensen en bedenkingen uiten. Eventueel is er uitloop mogelijk naar de raadsvergadering van een week later.

Als het college vervolgens positief besluit, moet er een nieuwe bestuursovereenkomst komen, waarin onder meer afspraken vastgelegd moeten worden over de samenstelling van de bewonersgroep, onderwijsvoorzieningen, dagbesteding en de inrichting van de opvanglocatie. Dat laatste is vooral nodig om ‘alleenstaande minderjarige vreemdelingen’ (amv’s) te scheiden van de rest.

Op dit moment is er binnen de noodopvang plek voor 50 amv’s en 170 reguliere asielzoekers. De opvang bevindt zich op het zuidelijk deel van de campus, naast het pand van softwarebedrijf Exact.

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.