Campus

Hogere declaraties cvb in 2019

De drie leden van het college van bestuur van de TU Delft declareerden in 2019 28 duizend euro meer dan een jaar eerder. Waar ging het geld naartoe?

De collegeleden, op één na, declareren nauwelijks kosten voor het openbaar vervoer. (Foto: Justyna Botor)

Vaste onderdelen van het jaarverslag van de TU Delft zijn steeds de beloning en declaraties van het college van bestuur (cvb). Landelijk liggen beide onderwerpen onder een vergrootglas, vandaar dat transparantie de standaard is.

De declaraties van het Delftse college van bestuur vallen uiteen in vier posten, maar het meeste geld gaat net als in 2018 op aan taxiritten. Samen declareerden de cvb-leden in 2019 voor 100 duizend euro, waarvan 60 duizend euro aan ‘taxidiensten ten behoeve van zakelijke bijeenkomsten’. In 2018 kwam het totaalbedrag van declaraties van het hele cvb op 72 duizend euro, met bijna 48 duizend euro voor taxidiensten.

Openbaar vervoer
Volgens een toelichting kostten taxi’s de TU in 2019 meer dan in 2018 doordat het cvb meer ritten maakte en doordat de belasting op taxiritten steeg van 6 naar 9 procent. Een woordvoerder legde vorig jaar al uit waar de grote hoeveelheid taxiritten vandaan komt: het toenemende aantal samenwerkingsverbanden met andere universiteiten, bedrijven, organisaties en overheden.

Meer externe etentjes en borrels met zakelijke relaties

Hoewel de TU medewerkers stimuleert om met het openbaar vervoer te reizen, doen de collegeleden dat zelf nauwelijks, op collegelid Nicoly Vermeulen na. Zij declareerde in 2019 voor bijna vijfduizend euro aan ov-kosten. Rector magnificus en collegevoorzitter Tim van der Hagen en vice rector en vice voorzitter Rob Mudde declareerden voor het ov respectievelijk 49 en 0 euro. Daarmee is er geen echte verandering ten opzichte van 2018, toen een oud-student het cvb opriep om ‘het goede voorbeeld te geven’.

Opleiding
De collegeleden maakten wel minder dienstreizen naar het buitenland. Declareerden ze daarvoor in 2018 bijna 14 duizend euro, in 2019 was dat negenduizend euro. De representatiekosten zijn daarentegen gestegen van 500 naar 2800 euro door meer externe etentjes en borrels met zakelijke relaties.

Het meest van alles steeg de post ‘overige kosten uit hoofde van functie’: van 5300 euro naar 23.700 euro. Dat geld ging naar opleidingen, cursussen en deelname aan conferenties. Het ‘programma governing the university in the 21st century’ dat Rob Mudde declareerde, een opleiding van universiteitenvereniging VSNU valt met 14.500 euro het meeste op.

Jaarinkomen
De andere vaste post die naast de declaraties in het jaarverslag staat, is de bezoldiging van de cvb-leden. De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector schrijft de drie leden van het college van bestuur een maximum jaarinkomen van 194 duizend euro voor. De norm voor publieke bestuurders is sinds 2013 van kracht, na toenemende maatschappelijke verontwaardiging over de hoge salarissen van openbare bestuurders, ook aan de TU Delft.

De TU Delft houdt zich aan deze wet. Tim van der Hagen kwam in 2019 op een jaarinkomen van 194 duizend euro, wat precies het maximum is voor de TU Delft. Nicoly Vermeulen en Rob Mudde kwamen op respectievelijk 193 duizend euro en 189 duizend euro. Deze bedragen zijn inclusief pensioenbijdrage.

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.