Kort

‘Raden van toezicht verenigingen onzichtbaar’

College van bestuurslid Marien van der Meer roept de raden van toezicht van studentenverenigingen op om ‘meer zichtbaar verantwoordelijkheid te nemen’ bij het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag binnen studentenverenigingen. Dat schrijft zij in een post op LinkedIn.

Boven de vrolijke foto’s van het cvb op bezoek bij verschillende verenigingen tijdens de ontvangstweek OWee gaat Van der Meer in op de sancties die de TU studentenverenigingen Virgiel en DSC heeft opgelegd. Zij stelt dat verenigingen moeten zorgen voor ‘inclusief en respectvol beleid’. Zij prijst besturen die zelf sancties opleggen aan hun ‘peers’. “Dit is niet makkelijk. Zij die dit wel doen, verdienen onze steun.”

Selfie van Marien van der Meer (linksvoor) met naast haar burgemeester Marja van Bijsterveldt en achter zich rector magnificus Tim van der Hagen en vice-rector Rob Mudde. 

Van der Meer constateert in de post dat ‘het historisch geheugen beperkt is’ binnen verenigingen waar besturen jaarlijks wisselen. Vandaar haar oproep aan de raden van toezicht, die volgens haar ‘onzichtbaar’ zijn in het debat, ‘terwijl er invloedrijke ervaren alumni in zitten’. “Nu zijn het de universiteiten en burgemeesters die ingrijpen en begrenzen. Maar die verantwoordelijkheid moet liggen waar die hoort, namelijk bij de verenigingen – en studenten – zelf. Zij moeten en kunnen die verandering waarmaken.” (SB)

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.