Campus

Hoe de TU Delft omgaat met vastgoed

De campus zal verschuiven van TU Noord, naar TU Midden en TU Zuid. Wat is verder opvallend aan de onlangs vastgestelde campusstrategie?

Wat staat er te gebeuren met de gebouwen van TNW en EWI? (Foto: Marjolein van der Veldt)

De nieuwe campusstrategie is niet in beton gegoten, dat staat voorop voor het college van bestuur. Prognoses van toekomstige studentenaantallen, wensen en eisen voor kantoor-, onderwijs- en labruimtes, vergunningenprocedures, milieueisen, veranderende uitgaves en inkomsten, onderhoud dat niet meer wachten kan; veel factoren spelen een rol in de toekomstige vastgoedontwikkelingen van de TU.


Daarom, zo vertelt verantwoordelijk college van bestuurslid Nicoly Vermeulen, zal de strategie jaarlijks worden bekeken en aangepast. “Dat doen we in dialoog met direct betrokkenen. We zullen waar nodig opnieuw begroten, bijstellen, toevoegen en misschien versnellen.” Over concrete plannen voor nieuw- of verbouw zal het college van bestuur (cvb) vervolgens steeds apart besluiten.


Verschuiving

Plattegrond_campus_campusstrategie_stadsgesprek.JPGPlattegrond van de campus uit een presentatie aan de inwoners van Delft.


Wat wel concreet in de campusstrategie staat, is dat de campus weg van het centrum van Delft richting het zuiden zal verschuiven. In TU Midden, het gebied rond het Mekelpark, moet de beschikbare ruimte maximaal worden benut.

TU Zuid, waar nu onder meer het Reactorinstituut, twee faculteiten, YesDelft en een aantal bedrijven zitten, is er voor toekomstige ontwikkelingen waarvoor in het middengebied geen ruimte is.

De universiteit zal TU Noord – ruwweg het gebied tussen Bouwkunde en de Schie – met zijn oudere en minder efficiënte gebouwen, op termijn afstoten.


Wat zal dat betekenen voor het Science Centre, Robovalley en de Botanische Tuin in Noord? De huidige campusstrategie richt zich alleen op onderwijs, onderzoek en huisvesting van medewerkers. ‘Generieke gebouwen en functies’ zoals het Science Centre zullen er later onderdeel van worden. Vermeulen: “We zijn nu bezig daar beleid op te ontwikkelen. Het is belangrijk dat het Science Centre er is, maar het hoeft niet per se op de huidige locatie te blijven.”


EWI wordt steeds meer in gebruik genomen


En Bouwkunde? Ook die faculteit staat in Noord. Volgens Vermeulen gaat het om ‘een prachtig pand met statuur, dat mooi is ingericht’ en dat een verbinding vormt met de stad, maar dat ook ‘vrij duur is qua beheer en onderhoud’. Vermeulen: “Dit kost het huidige pand, dit zijn de wensen en dit de mogelijke alternatieven. Natuurlijk zijn er mensen die daar emoties bij hebben. We gaan uiteindelijk de totale afweging in overleg maken.”


Drie clusters

Voor Bouwkunde zal er voorlopig sowieso niets veranderen. “Het lastige van vastgoed is: stenen zijn geduldig en het duurt lang voor je ze hebt”, weet Vermeulen. De campusstrategie beslaat daarom vele jaren en is verdeeld in drie clusters.


  1. Tussen nu en vijf/zeven jaar
  2. Tussen vijf/zeven jaar en tien/twaalf jaar
  3. Na tien/twaalf jaar


Bouwkunde is pas aan de beurt in het tweede of derde cluster. In het eerste cluster moeten naast lopende nieuwbouwprojecten zoals P-Sports en onderwijsgebouw Echo, onder meer nieuwbouw voor Technische Natuurwetenschappen (TNW) en QuTech plaatvinden. Concrete voorstellen voor hoe die laatste twee vorm moeten krijgen, zijn in de maak.


TNW en EWI

TNW en QuTech vertrekken dus op termijn naar Zuid, maar hoe moeten de medewerkers in de tussentijd vooruit in het huidige onderkomen aan het Mekelpark? Vooral de energievoorziening is niet meer goed genoeg. Op korte termijn start een renovatie, blijkt uit de campusstrategie, op zo’n manier dat het pand na vertrek van de huidige bewoners geschikt te maken is voor nieuwe functies.


De EWI-hoogbouw en -laagbouw zullen in dezelfde periode weer steeds meer in gebruik komen. De faculteit groeit en de TU verwacht dat EWI dat met een boost voor kunstmatige intelligentie ook zal blijven doen. “Tijdelijk zijn er al groepjes teruggeplaatst. Lege verdiepingen gaan we één voor één aanpakken. Zodat de faculteit weer vooruit kan, en we schuifruimtes hebben als er andere dingen nodig zijn. We zullen het absoluut tot een goed gebouw maken”, belooft Vermeulen.


Financiering

Wat kosten deze plannen? In het jaarverslag 2018 heeft de TU het  over een bedrag van 650 miljoen euro over de hele periode die de campusstrategie beslaat. “Dat is deels wat we zelf kunnen betalen, en deels wat we maximaal verantwoord kunnen lenen. Natuurlijk moeten we dat steeds ijken: plannen hebben, onderpand inbrengen, rekening houden met regelgeving, in de gaten houden wat je inkomsten en uitgaven zijn. Dat is een fijngevoelig spel.” Over specifieke bedragen praat Vermeulen liever niet. “Grote aanbestedingsprocessen liggen gevoelig. De markt is lastig, daarom moeten we voorzichtig zijn. Iedere euro die we kunnen besparen, kan naar onderwijs, onderzoek of personeel.”


Nieuwe studentenhuisvesting op de campus?studentenkamers_balpol_mvdV_WEB.jpgFoto: Marjolein van der Veldt


In oktober 2019 zei Vermeulen in een zogenoemd stadsgesprek met inwoners van Delft dat plannen voor nieuwe studentenhuisvesting op de campus in december bekend zouden worden. Kan ze al meer zeggen? “We zijn nog niet zover om specifieke locaties te noemen”, zegt zij nu. Vermeulen zegt geen onrust te willen creëren, omdat zaken als vergunningen en bestemmingsplannen moeten worden uitgezocht. 

Sowieso is studentenhuisvesting geen onderdeel van de campusstrategie. De TU mag zelf immers geen studentenkamers bouwen, al kan ze wel grond verpachten aan ontwikkelaars. “Studentenhuisvesting is een gezamenlijke opgave [met de gemeente en huisvesters, red.]. Daarbij moet er evenwicht zijn. Er wonen nu vierduizend studenten op of rondom de campus. Dat is veel. We doen hier ook best wel heftig onderzoek. Het moet wel veilig zijn.”


Nieuwe vastgoeddirecteur

Een nieuwe directeur campus and real estate zal de nieuwe campusstrategie mede gaan uitvoeren. Jaco van Noppen, die nu bij Shell werkt, start op 15 maart. Hij moet ook interne en externe samenwerkingsverbanden en relaties verder verbeteren, laat het college van bestuur weten in een mail aan medewerkers.

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.