Kort

Corona-zelftests bij servicepunten

Online zelftests voor het onderwijs aanvragen kan al een tijdje niet meer, maar navraag leert dat er gratis zelftests beschikbaar zijn bij de servicepunten van de TU-gebouwen. Studenten en medewerkers kunnen ze daar afhalen. Bij de servicebalie in de TU Library krijg je een zelftest per persoon. Hoeveel je er op andere servicepunten meekrijgt, kan verschillen, want daar zijn geen richtlijnen voor, aldus Salomon Voorhoeve, bestuurssecretaris bij de afdeling bedrijfsvoering van de TU. 

Omdat het aantal coronabesmettingen toeneemt, herinnert de TU Delft haar medewerkers op intranet aan de basismaatregelen die nog steeds van kracht zijn: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en thuisblijven bij klachten. Bij dat laatste hoort ook het advies om je te testen. Dat kan bij een GGD, maar ook met een zelftest. In tijden van stijgende kosten kan het minder aantrekkelijk worden om die zelftests te kopen.

Welke maatregelen van kracht worden als de coronabesmettingen verder oplopen, is donderdag 20 oktober onderwerp van discussie tijdens de overlegvergaderingen van de ondernemingsraad met het college van bestuur. Het cvb heeft een lokale uitwerking laten opstellen van het sectorplan voor het hoger onderwijs. In dat plan, dat voorlopig een concept is, zijn vier scenario’s met bijbehorende maatregelen uitgewerkt. In het minst erge scenario zou er weinig meer nodig zijn dan de huidige basismaatregelen. In het ergste geval zouden er contactbeperkingen komen. Zodra het plan is vastgesteld, zal Delta daarover berichten. (SB)

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.