Campus

Lage opkomst verkiezingen ondernemings raad

De opkomst voor de verkiezingen van de ondernemingsraad deze week is met 28 procent lager dan van zes jaar geleden, toen er voor het laatst verkiezingen waren.

(Foto: Dalia Madi)

In 2014 was de opkomst 35,9 procent, wat al een daling was ten opzichte van de keer dáárvoor (43,1 procent in 2011). In 2017 waren er te weinig kandidaten om verkiezingen te organiseren.
Scheidend or-secretaris Erik Louw kan slechts gissen naar de redenen van de lage opkomst. “Het is een landelijke trend dat opkomsten dalen. In het algemeen daalt de interesse voor de medezeggenschap, blijkt ook uit publicaties van de Sociaal-Economische Raad. Daarnaast hebben we in Delft relatief veel buitenlandse medewerkers. Die zijn niet bekend met de medezeggenschap.” Verder vermoedt Louw dat corona een rol speelt, aangezien de fracties daardoor geen fysieke campagne hebben kunnen voeren.
De fractie van Democratisch Beleid is met dertien zetels de grootste geworden. FNV volgt met acht zetels, en de nieuwe fracties VWSD/SMHF en Academisch belang met respectievelijk één en drie zetels.

De medewerkers van de faculteiten Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R) en Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) mochten deze week niet alleen stemmen voor de or, maar ook voor de lokale medezeggenschap, de onderdeelcommissie. De opkomst was daarvoor respectievelijk 52,9 procent en 37,9 procent.
Volgens Louw zijn de opkomstcijfers voor de odc-verkiezingen, áls ze doorgaan, hoger dan die van de or. “Dit kan er op duiden dat de or verder afstaat van de medewerkers. De kans dat medewerkers odc-kandidaten kennen, is groter dan dat ze een or-kandidaat kennen.”
Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de voorlopige uitslag. De definitieve uitslag volgt op 12 november.

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.