Onderwijs

Eerste teams geselecteerd voor Dreamhall

Project March, Eco-Runner, Hyperloop en Solar Boat: de eerste vier Dreamteams die volgend jaar terugkeren in de Dreamhall zijn bekend. De TU vindt hen innovatief genoeg.

Het Solar Boat Team mag door als officieel Dreamteam. (Screenshot introvideo 2021 Solar Boat Team)

De vlag kan uit bij Project March, Eco-runner, Hyperloop en Solar Boat. De vier mogen volgend studiejaar met een nieuw team studenten verder als officieel Dreamteam in de Dreamhall. Die hal is al sinds het begin van de coronacrisis dicht en de TU heeft de afgelopen tijd gebruikt om nieuw beleid op te stellen voor wie onder welke voorwaarden mag terugkeren. Eind januari konden teams hun toekomstplannen indienen, deze week hakte een commissie de knoop door.

Nieuwe teams moesten aan allerlei criteria voldoen, maar de mate van innovatie gaf de doorslag, vertelt Joost Ravoo, voorzitter van de Stuurgroep Dreamhall. “Daar zat echt het onderscheid.”

Grote kans
Zes bestaande teams hebben in deze ronde een gooi gedaan, vier van hen mogen verder. Zoals Project March, dat werkt aan een exoskelet voor mensen met een dwarslaesie. Teammanager Francesca Kessler reageert opgetogen op het nieuws dat haar team de komende vier jaar verzekerd is van een plek in de hal. “We hadden al gauw door dat we een grote kans maakten, maar hebben nog steeds ons uiterste best gedaan en zijn erg blij dat we terug kunnen naar de Dreamhall,” vertelt zij.

March was één van de weinige teams in de oude Dreamhall dat zich richtte op iets anders dan het thema mobiliteit. Gunstig, omdat de stuurgroep meer variatie wil op maatschappelijke thema’s. Kessler en haar teamgenoten hielden de ontwikkelingen de afgelopen maanden goed in de gaten. “We hebben hernieuwde deelname in het begin open gehouden en steeds gekeken naar de visie van de stuurgroep. Die bleek goed aan de sluiten bij die van ons.”

‘Verlaten van Dreamhall betekent niet verlaten van TU Delft’

En dus dienden de studenten een plan in: focussen op dynamisch lopen en het gebruiksvriendelijker maken van het exoskelet. “We willen bijvoorbeeld gaan werken met brain computer interfaces, en onderzoeken het inbouwen van een EEG (Elektro-encefalografie – red.) in het exoskelet. Dat wordt een heel grote uitdaging.”

Fanatiek
Voor een andere uitdaging staan de teams die in deze ronde zijn afgevallen: de plannen van Formula Student en Nova Electric Racing zijn niet vernieuwend genoeg bevonden. “We hebben daarbij gekeken naar wat teams zelf al hebben gedaan en naar wat er in de markt gebeurt”, legt Ravoo uit.

Formula Student wil sowieso door en houdt zelfs op vrijdag 12 februari een ontwerppresentatie. “Wij hebben in twintig jaar zoveel prijzen gewonnen, zoveel bereikt, we waren meerdere malen nummer één van de wereld. Het is jammer dat de Dreamhall geen toekomst in ons ziet, maar wij zijn fanatiek en willen het werk voortzetten”, reageert teammanager Jasper Hagesteijn.

Hij en zijn teamgenoten hadden er al rekening mee gehouden dat ze het niet zouden redden, maar hebben een andere kijk op de betekenis van het woord innovatief. “Dat is een breed begrip. Ons plan behelsde het volledig omschakelen naar een zelfrijdende raceauto. Studenten daarmee in de praktijk ervaring laten opdoen, is in onze ogen wel degelijk nieuw.”

‘We hebben getwijfeld of we het moesten proberen’

Formula Student legt zich erbij neer dat de Dreamhall-organisatie dat anders ziet. Het team houdt dit jaar wegens het sluiten van de Dreamhall al kantoor in de Schiehallen en wil daar blijven. Daarnaast hoopt Hagesteijn andere banden met de TU Delft te behouden. “We hebben financieel steun gehad van verschillende faculteiten – 3mE, EWI, IO, TBM, L&R en TNW – en we hopen dat dat in de toekomst doorgaat. Het verlaten van de Dreamhall betekent niet het verlaten van de TU Delft.”

Teleurstelling
Nova Electric Racing is minder zeker over wat de toekomst zal brengen. Teammanager Kane IJdo en zijn collega’s gaan zich vanaf maandag beraden op hun toekomst: zelfstandig doorgaan of stoppen. In beide gevallen zetten de studenten alles op alles om dit jaar sowieso een nieuwe racemotor te bouwen. Eerst is er nu de teleurstelling. “Dit is een tegenslag en dat blijft niet leuk”, vertelt IJdo. “Al merkten we al eerder dat ons doel misschien niet in het nieuwe plaatje paste. We hebben zeker getwijfeld of we het moesten proberen en hebben dat toch gedaan om het zeker te weten.”

Is hij het eens met het oordeel dat Nova Electric niet innovatief genoeg is? “Ja en nee. Ik geloof wel degelijk dat elektrische aandrijving verder vernieuwd kan worden. Alleen waren onze innovaties aan de elektrische aandrijving niet zo innoverend als een overstap naar waterstof.”

Met waterstof als energiebron hebben Dreamteams Eco-Runner en Solar Boat zichzelf wel voldoende weten te vernieuwen, oordeelt de stuurgroep. Beide krijgen drie jaar om hun plannen in de Dreamhall te verwezenlijken. Hyperloop krijgt twee jaar de tijd om te komen met een breder mobiliteitsconcept, dat verder gaat dan wat marktpartijen momenteel doen.

  • Er is in vernieuwde Dreamhall vanaf volgend studiejaar plek voor zeven teams.
  • Een beperkt aantal teams mag zich buiten de hal vestigen.
  • Daarnaast is er in de hal ruimte voor kortlopende projecten vanuit onderzoek en onderwijs.
  • In de eerste ronde mochten alleen bestaande teams meedingen naar de status van Dreamteam.
  • In maart volgt een ronde waaraan naast bestaande teams ook nieuwe teams mogen deelnemen.
  • Meer informatie daarover vind je op de website van de Dreamhall.
Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.