Campus

Feestend uit de coronacrisis: meer ruimte voor Delftse horeca

Om de horeca te steunen, komt er in Delft meer ruimte voor terrassen, muziek en kleine evenementen. Ook studentenverenigingen kunnen hun voordeel doen met de maatregelen.

De Beestenmarkt in Delft. (Foto: Marjolein van der Veldt)

De Delftse gemeenteraad nam het voorstel ‘Delft Nieuwe Energie’ van Stip, GroenLinks, VVD en Onafhankelijk Delft vorige week unaniem aan. Dat voorstel bestaat uit verschillende maatregelen die de door de coronacrisis getroffen horeca kunnen helpen.

Zo hoeft de horeca- en evenementensector net als vorig jaar geen leges (vergoeding voor gemeentelijke diensten) te betalen en krijgt het een korting op de precario (een belasting op gebruik van gemeentegrond). Verder moet het voor horeca zonder eigen buitenruimte gemakkelijker worden om elders in de stad een tijdelijk terras te openen, door daar helemaal geen precario te heffen.

‘We dagen de verenigingen uit om met mooie voorstellen te komen’

Daarnaast komt er meer ruimte voor de horeca om bandjes te laten optreden en andere kleinschalige evenementen te organiseren. De aanvraagtermijn voor de benodigde vergunningen wordt gehalveerd naar vier weken en organisaties mogen opeenvolgende aanvragen korter na elkaar indienen.

Tijdig melden
Betekent dit meer overlast voor de bewoners van Delft? Volgens Stip-raadslid Rick van den Brink, die het voorstel schreef, is daarover nagedacht samen met bewonersverenigingen. Het tijdig melden van een evenement bij omwonenden en regels voor maximale geluidsproductie en eindtijden moeten overlast voorkomen. Verder gaan veel grotere evenementen al niet door. “Ook de bewoners vonden dat na een jaar lang stilte de ondernemers wat extra ruimte verdienen.”

Overigens zijn de maatregelen niet alleen voor de horeca van toepassing, maar op alle organisaties in de stad, dus ook op studentenverenigingen. “​​​​Zij kunnen het initiatief nemen om een terras op te zetten in bijvoorbeeld een park, op een stuk braakliggend terrein of wellicht de op Gasthuisplaats. Dankzij het voorstel zal de gemeente haar best doen dit soort aanvragen te faciliteren. We dagen de verenigingen uit om met mooie voorstellen te komen”, aldus Van den Brink.

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.