Onderwijs

Studentenraad wil meedenken over betere docentevaluaties

De TU-ondernemingsraad wil af van de anonieme enquêtes waarmee studenten docenten beoordelen. Ze voldoen niet en zijn onnodig kwetsend, aldus de or. Wat vinden de studenten?

“Je krijgt zo’n vragenlijst vlak nadat je een tentamen hebt gemaakt. Dan ben je gaar.” (Foto: Sam Rentmeester)

Anonieme studentenenquêtes stellen docenten bloot aan agressie en discriminatie, stelde de ondernemingsraad van de TU onlangs op deze website. In het artikel vertelden docenten over hun ervaringen met de harde opmerkingen van studenten. Het raakt ze. En dat terwijl de zogenoemde Evasys-enquêtes in hun ogen niet eens doen waarvoor ze zijn bedoeld: de onderwijskwaliteit meten. Al was het maar omdat het merendeel van de studenten ze helemaal niet invult en er dus twijfels zijn over de representativiteit.

Waar de or vraagt om alternatieven, ziet het college van bestuur (cvb) juist de waarde van de enquêtes. De ergste opmerkingen worden er wel uitgefilterd en voor de rest zouden docenten zich ongefundeerde kritiek niet moeten aantrekken, is de redenering. Het cvb vindt dat alle studenten recht hebben op het geven van feedback en ja, dat moet anoniem, om studenten veiligheid te bieden bij het beoordelen van diegene die hen ook weer beoordeelt. In het artikel stelt cvb-lid Rob Mudde het aan de stok te zullen krijgen met de studentenraad als de anonieme enquêtes zouden verdwijnen.

‘Zogenaamde ongefundeerde kritiek komt ergens vandaan’

Tijd voor een weerwoord van de studentenraad (sr) dus. Wat vindt die van de kritiek van de or, en van studenten die docenten agressief bejegenen? En waarom staat dat onderwerp bij de sr niet zo hoog op de agenda als bij de or?

Sr-voorzitter Job Vlak erkent dat het huidige systeem beter kan, hij noemt het ‘gemankeerd, maar wel het enige dat werkt’. Voorop staat volgens hem dat het probleem onder studenten minder bekend is. “Zij zijn zich vaak niet bewust van de consequenties van hun woorden. We moeten dat bewustzijn creëren.”

Wat alleen niet helpt, vindt Vlak, is de timing van de enquêtes. Die moet beter. “Je krijgt zo’n vragenlijst vlak nadat je een tentamen hebt gemaakt. Dan ben je gaar en moet je in een klein tekstvlakje maar iets invullen.” Toch noemt hij het essentieel dat alle studenten de kans krijgen om hun mening te geven. “Zelfs zogenaamde ongefundeerde kritiek komt ergens vandaan. Dat neemt de or nu niet mee.” Dat dat anoniem moet, staat volgens Vlak buiten kijf. “Als dat niet zo is, gaan studenten hun docenten pleasen.”

Nu de or en het cvb in een patstelling zijn beland over de Evasys-enquêtes, heeft de eerste het initiatief genomen om zelf alternatieven te zoeken. Dat lijkt Vlak een goed plan, al wil hij wel dat de sr hierbij wordt betrokken. “Daar staan we voor open, we willen meedenken en -helpen, maar het is wel fair als de or dit initieert en niet op een eilandje blijft zitten. Dit gaat ons allemaal aan.”

Inmiddels is het contact tussen or en sr gelegd.

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.