Kort

Gaat het bsa verdwijnen?

Gaat het bindend studieadvies (bsa) verdwijnen? Partijen in de Tweede Kamer vroegen demissionair onderwijsminister Ingrid van Engelshoven van alles over nut en noodzaak van het bsa. Ze heeft nu antwoord gegeven.
Ze blijkt net als haar partij D66 nog steeds moeite te hebben met het bsa. De minister denkt dat er andere opties zijn, zoals de ‘doorstroomnorm’ waar enkele hogescholen mee experimenteren. Dan stuur je studenten niet weg, maar mogen ze nog niet aan het tweede jaar beginnen zolang ze de norm niet halen.

De koepels van universiteiten en hogescholen vinden die experimenten prima, maar willen de mogelijkheid behouden om eerstejaars weg te sturen die niet genoeg punten behalen, omdat ze ‘veel begeleidingstijd’ vragen. 
Het is de vraag of ze de politiek aan hun zijde blijven vinden. Het overheidsbeleid zou best eens strikter kunnen worden. Het CDA wijst op de gang van zaken in het mbo. Daar zijn de instellingen verplicht om hun studenten naar een andere opleiding te helpen. Is dat iets voor het hoger onderwijs? Daar zegt de minister niet meteen ‘nee’ op. Binnenkort komt er een rapportage over het bsa in het mbo en dan zal blijken of de verplichting werkt. (HOP, Bas Belleman)

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.