Kort

‘Geen gasboringen in Waddenzee’

Honderden Nederlandse wetenschappers, onder wie veertien van de TU Delft, waarschuwen voor het risico van gasboringen in de Waddenzee, een Unesco Werelderfgoed. Volgens de ‘Scientists 4 Future’ is de Waddenzee als ondiepe zee extreem kwetsbaar voor zeespiegelstijging die het gevolg is van klimaatverandering.

Bodemdaling door gasextractie zorgt er volgens de wetenschappers voor dat het wad bij eb minder droog zal vallen. Dat is schadelijk voor ‘tal van beschermde inheemse en trekvogelsoorten’ omdat ze er dan niet meer naar eten kunnen zoeken, staat in een open brief aan minister Van der Wal van natuur en stikstof, staatssecretaris Vijlbrief van mijnbouw en minister Jetten van klimaat en energie. (Lees verder onder de foto)

Het wad, gezien vanaf Terschelling. (Foto: Saskia Bonger)

De wetenschappers schreven in juni ook een open brief over de negatieve effecten van gasboringen op de Noordzee. Nu waarschuwen ze voor een groot milieurisico op de Waddenzee, omdat ze signalen krijgen dat een definitief positief besluit daarover ophanden is. Volgens de ondertekenaars zou het verlenen van een vergunning de klimaatcrisis verergeren en afleiden van noodzakelijke maatregelen als het ‘versneld uitfaseren van fossiele brandstoffen’.

Onder de Delftse ondertekenaars van de brief bevinden zich onder meer de hoogleraren Susan Steele-Dunne en Peter Herman (beide van Civiele Techniek en Geowetenschappen), Jan van Neerven (Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica) en Jo Geraedts (Industrieel Ontwerpen).

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.