Campus

Studenten voeren klimaatactie op campus

De Delftse afdeling van de klimaatbeweging University Rebellion heeft donderdag een manifest aangeboden aan het college van bestuur. Wat willen deze studenten?

De studenten van University Rebellion deelden flyers uit op de campus. (Foto: Dalia Madi)

University Rebellion biedt een manifest aan aan collegelid Rob Mudde. (Foto: University Rebellion)

In hun manifest beschrijven de studenten hun zorgen over de opwarming van de aarde en de teruglopende ecologische diversiteit. Ook willen ze opkomen voor een gelijke verdeling van macht en rijkdom over de wereld en vinden ze dat de universiteiten zich actiever moeten laten horen over deze thema’s. 

‘Universiteiten moeten banden met fossiele industrie verbreken’

De studenten hebben een forse lijst met eisen, waaraan universiteiten en dus ook de TU Delft zouden moeten voldoen. Ze vinden meer onderwijs nodig over klimaatverandering en de ecologische crisis, de universiteit zou al in 2025 klimaatneutraal moeten zijn (de TU streeft naar 2030), kantines mogen alleen veganistisch eten toestaan en moeten universiteiten hun banden met de fossiele industrie verbreken.

Ook willen ze dat de universiteiten van partners als banken en verzekeraars eisen dat ze niet investeren in schadelijke bedrijfstakken en dat ze er bij de overheid op aandringen dat ze meer doet tegen klimaatverandering. Verder moeten universiteiten discriminatie binnen de eigen organisatie aanpakken en zorgen voor een diversere studenten- en medewerkerspopulatie, aldus de studenten.

Waar University Rebellion de TU Delft maant tot actie, doet de universiteit hetzelfde bij de G20. De leiders van de twintig belangrijkste economieën ter wereld komen op 21 en 22 november samen.  De TU is medeondertekenaar van een verklaring van de International Universities Climate Alliance (IUCA) gericht aan deze leiders, waarin zij hen oproepen tot een systeemverandering naar een CO2-neutrale economie.

Een groep van twintig studenten voerde donderdag 19 november actie op de campus van de TU Delft, als deel van een landelijke actie. De studenten, verenigd in het in februari 2020 opgerichte University Rebellion, hadden een manifest bij zich. Collegelid Rob Mudde nam het in ontvangst.

University Rebellion biedt een manifest aan aan collegelid Rob Mudde. (Foto: University Rebellion)

In hun manifest beschrijven de studenten hun zorgen over de opwarming van de aarde en de teruglopende ecologische diversiteit. Ook willen ze opkomen voor een gelijke verdeling van macht en rijkdom over de wereld en vinden ze dat de universiteiten zich actiever moeten laten horen over deze thema’s. 

‘Universiteiten moeten banden met fossiele industrie verbreken’

De studenten hebben een forse lijst met eisen, waaraan universiteiten en dus ook de TU Delft zouden moeten voldoen. Ze vinden meer onderwijs nodig over klimaatverandering en de ecologische crisis, de universiteit zou al in 2025 klimaatneutraal moeten zijn (de TU streeft naar 2030), kantines mogen alleen veganistisch eten toestaan en moeten universiteiten hun banden met de fossiele industrie verbreken.

Ook willen ze dat de universiteiten van partners als banken en verzekeraars eisen dat ze niet investeren in schadelijke bedrijfstakken en dat ze er bij de overheid op aandringen dat ze meer doet tegen klimaatverandering. Verder moeten universiteiten discriminatie binnen de eigen organisatie aanpakken en zorgen voor een diversere studenten- en medewerkerspopulatie, aldus de studenten.

Waar University Rebellion de TU Delft maant tot actie, doet de universiteit hetzelfde bij de G20. De leiders van de twintig belangrijkste economieën ter wereld komen op 21 en 22 november samen.  De TU is medeondertekenaar van een verklaring van de International Universities Climate Alliance (IUCA) gericht aan deze leiders, waarin zij hen oproepen tot een systeemverandering naar een CO2-neutrale economie.

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.