Wetenschap

Hoe krijgen we de campus in 10 jaar klimaatneutraal?

Een campus zonder CO2-uitstoot in 2030: dat is het doel van de afdeling Campus Real Estate. Het advies van Andy van den Dobbelsteen wordt dinsdag 15 oktober gepresenteerd.

Afgelopen voorjaar publiceerde de TU Delft een klimaatverklaring en opende een klimaatactie-website. Het was een initiatief van TU-professoren Paulien Herder, Andy van den Dobbelsteen (Bouwkunde) en Herman Russchenberg. Ze nemen nu de volgende stap met een symposium over de CO2-voetafdruk van de campus, en hoe die te beteugelen. Ze willen discussiëren over hoe de TU Delft klimaatactie kan nemen op lokaal, nationaal en internationaal niveau.  

Campus
Op lokaal niveau stelde TU-vastgoedafdeling Campus Real Estate (CRE) het ambitieuze doel om de campus in 2030 klimaatneutraal te maken. Maar wat is de huidige situatie en waar zitten de mogelijkheden? Prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen en ir. Tess Blom schreven daarover het rapport CO2-roadmap TU Delft. Ze gaan verder dan alleen de gebouwen omdat ook het gedrag van de medewerkers en studenten invloed heeft op de CO2-uitstoot. Overigens gaat het om CO2-equivalenten aan broeikasgas, dus ook waterdamp en methaan zijn naar ratio meegerekend.

Hoe staat het ervoor? De TU Delft verzorgt jaarlijks een uitstoot van 47.957 ton CO2-eq bij 5.421 fte medewerkers en 24.703 studenten. Dat betekent 1,6 ton CO2-eq per student of medewerker. Is dat veel? Het is ongeveer 11 tot 12 procent van wat de gemiddelde Nederlander per jaar veroorzaakt.

Wat veroorzaakt de meeste uitstoot? (Illustratie: Jos Wassink)

De herkomst van de werkgerelateerde uitstoot is verrassend. De grootste post (458 kg CO2-eq/fte) komt van het voedsel dat onder werktijd wordt genuttigd. Vooral het aanbod van vlees en dierlijke producten in de kantine tikt aan. De tweede post (444 kg CO2-eq/fte) is aardgas voor verwarming van de gebouwen. Elektriciteitsgebruik staat op de derde plaats met 278 kg CO2-eq/fte, gevolgd door zakenvluchten (221 kg CO2-eq/fte) en woon-werkverkeer (112 kg CO2-eq/fte). En dan is er nog een restpost die terug te voeren is op productie van afval en gebruik van water.  

Adviezen
Op basis van die inventarisatie komen de auteurs tot de volgende adviezen aan opdrachtgever CRE campusbeheer:

  • Afstoten van oude gebouwen rond de Botanische tuin, Gele scheikunde en Kramerslab;
  • Grondige renovatie van Technische Natuurkunde, Civiele Techniek, 3mE en EWI;
  • Geothermieproject doorzetten (boring voorzien eind 2020).

Aan het college van bestuur adviseren Van den Dobbelsteen en Blom:

  • Relatie met de stad versterken door aardwarmte beschikbaar te maken voor woonwijken;
  • Automobiliteit verminderen met NS business cards en e-bikes;
  • Kantines omprijzen. Gezond moet goedkoper en milieubelastend duurder.

De auteurs zien (klimaat)verantwoord gedrag als een erecode voor alle studenten en medewerkers. Ze sluiten hun rapport daarom af met een omkaderde stelling: ‘Hier werken en studeren betekent dat je de missie van de TU Delft onderschrijft, inclusief die van duurzaamheid. Niet alleen in wat je studeert, doceert, onderzoekt en ondersteunt, maar ook in gedrag op de campus en daarbuiten.’ Dat klinkt onontkoombaar.

Wetenschapsredacteur Jos Wassink

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

j.w.wassink@tudelft.nl

Comments are closed.