Kort

Komst RHDHV: hoe moet dat met verkeer?

De komst van honderden medewerkers van Royal HaskoningDHV naar Mijnbouwkunde in TU Noord doet de oude vraag opkomen of de campus en de naastgelegen woonwijk zoveel verkeer wel aankunnen. Parkeerplaatsen staan nu al vaak vol. Slechte luchtkwaliteit en geluidshinder zijn omwonenden een doorn in het oog.

parkeren_parkeerplaats_bouwkunde_SvdB_0.jpg


Drukte op de parkeerplaats bij Bouwkunde, ook in TU Noord. (Foto: Sija van den Beukel)

Bewonersvereniging TU Noord zegt desgevraagd positief te zijn over de komst van Royal HaskoningDHV naar de wijk. Maar de vereniging roept de gemeente en de TU Delft ook op om structurele oplossingen te bedenken voor genoemde problemen. Bestuurslid Hans de Vries herinnert eraan dat op de plek van Gele Scheikunde even verderop ook al driehonderd woningen en een school komen. “Ik hoop dat mobiliteit en parkeren op voorhand goed worden geregeld.”

Wethouder Bas Vollebregt liet eerder weten met Royal HaskoningDHV te willen komen ‘tot goede oplossingen, passend binnen de contouren van het mobiliteitsbeleid voor de hele stad’. Concreter is het volgens een woordvoerder niet. 

Royal HaskoningDHV meldt nu op zijn beurt ‘dat RHDHV in de toekomst circa 130 parkeerplekken gaat huren in de Zuidpoortgarage’, op ‘zeven minuten lopen van het pand’. “Verder gaan we voorzien in laadpalen en leenauto’s. Mobiliteit maakt deel uit van de planfase en het is nu nog te vroeg om hier echt iets over te kunnen zeggen. We zijn hierover in gesprek met de gemeente Delft, omgeving en medewerkers.” (SB)

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.