Campus

Mijnbouw verkocht, Science Centre verhuist

Het oudste gebouw in TU-bezit is verkocht. Het markante Mijnbouwkundegebouw wordt het kantoor van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Het Science Centre zal verhuizen.

(Foto: Marjolein van der Veldt)

In lijn met de onlangs vastgestelde campusstrategie heeft de TU Delft na Gele Scheikunde nu ook het voormalig Mijnbouwkundegebouw verkocht. Het pand in TU Noord, inclusief omliggend terrein, de parkeerplaatsen aan de achterzijde en de binnentuinen wordt per 1 januari 2022 eigendom van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Glasinlood_Mijnbouwkunde_TvD.jpgHet trappenhuis in het Science Centre. (Foto: Tomas van Dijk)

Terugbrengen vierkante meters

De universiteit wil haar vastgoed efficiënter gaan gebruiken. Gebouwen die de TU daarvoor ongeschikt acht – zoals Gele Scheikunde en Mijnbouwkunde– worden afgestoten. Daarom werd al in 2018 opdracht gegeven het pand af te stoten. Een aantal geïnteresseerde partijen – de TU maakt niet bekend wie dat waren – meldden zich.

In Royal HaskoningDHV vond de universiteit een nieuwe bewoner. Het ingenieursbureau, dat in Delft de kantoren van Den Haag en Rotterdam zal samenvoegen, is van plan om het gebouw grondig te renoveren. De TU verlaat Mijnbouwkunde mede om de energie-inefficiëntie, maar dat weerhoudt Royal HaskoningDHV niet van een ambitieus plan om het energieverbruik juist te decimeren.

Over de verkoopprijs doet de universiteit geen concrete uitspraken, ‘maar het gebouw is verkocht voor een marktconforme prijs die past bij de ligging en kwaliteit van het gebouw’, laat een woordvoerder weten. Het ingenieursbureau verwacht in de loop van 2022 met de renovatiewerkzaamheden te starten.

Royal HaskoningDHV is voor de universiteit geen onbekende. “Ze zijn betrokken bij meerdere onderzoeken, bij verschillende fieldlabs (praktijkomgevingen waar studenten, onderzoekers, bedrijven en kennisinstellingen oplossingen kunnen ontwikkelen, testen en implementeren, red.), bij start-up incubator YES!Delft en bij het onderwijs. De toekomstige fysieke nabijheid zorgt ervoor dat we deze intensieve samenwerking verder kunnen uitbreiden,” laat rector magnificus Tim van der Hagen weten in een schriftelijke reactie.

Gesteenten_Febo_MvdV.jpgGesteenten in een automatiek, te zien in het Science Centre. (Foto: Marjolein van der Veldt)

Toekomst Science Centre

Mijnbouwkunde is momenteel thuisbasis voor het Science Centre en een aantal externe huurders. Allen zijn 3 maart bijgepraat over de recente ontwikkelingen. “De medewerkers van het Science Centre wisten al dat het pand verhuurd of verkocht zou worden”, vertelt directeur communicatie Joost Ravoo. “Ook hebben we gaandeweg verschillende toekomstscenario’s met hen besproken. Voor de medewerkers was het dus geen nieuws dat het ging gebeuren, wél dat het nu definitief is.”

TU-medewerkers verhuizen uiterlijk 31 december 2021 naar een andere locatie op de campus. De universiteit zoekt voor de overige huurders in het pand naar alternatieve huisvesting, samen met onder andere de gemeente Delft en het ASR Dutch Science Park Fund. Op deze manier hoopt de universiteit de bedrijven op de campus en de werkgelegenheid binnen de Delftse gemeentegrenzen te behouden.

Entree_Bouwcampus_MvdV.jpg
De entree van de Bouwcampus, een mogelijk nieuwe locatie voor het Science Centre. (Foto: Marjolein van der Veldt)

Wat gebeurt er met het Science Centre? Het wetenschapsmuseum is onderdeel van de TU Delft en blijft dat, vertelt Ravoo. Wel verandert de opzet, omdat die sterk met het huidige gebouw samenhangt. “Voor het educatieve gedeelte – waar leerlingen van primair- en voortgezet onderwijs welkom zijn voor activiteiten en projecten – en de maakruimte zoeken we naar een plek op de campus. Daar zullen we naar verwachting ook een tentoonstelling inrichten waar bezoekers in korte tijd een frisse indruk van de universiteit kunnen krijgen. Denk aan aandacht voor hedendaags onderzoek en valorisatie, iets dat in de huidige opzet ontbreekt.”

Een van de locaties die in aanmerking komt is de Bouwcampus aan de Van der Burghweg, ‘maar een definitieve keuze is nog niet gemaakt’.

Waar op de campus het Science Centre straks ook zal komen, geografisch gezien zal het verder van het stadscentrum liggen. Daarom denkt de TU na over een tweede museumlocatie. Ravoo: “We zijn hierover in gesprek met de gemeente Delft en een aantal grote Delftse spelers als DSM, Deltares en het Reinier de Graaf ziekenhuis. We hopen in het nog te bouwen ‘Huis van Delft’ een wisselende tentoonstelling te kunnen creëren onder de noemer ‘Innovation Gallery’, waar onder meer de geschiedenis van de TU Delft en onze verbinding met andere partijen in de stad centraal zal staan.”

Bijzondere collecties

Waar moeten bijzondere collecties als het mineralogisch-geologisch museum, de onderzoekskamer van professor Beijerinck en de Vening Meinesz-zaal dan heen? Hiervoor is nog geen oplossing, vertelt Ravoo.

Omdat de collecties soms eigendom zijn van verschillende stichtingen, steun krijgen van sponsoren en de Library hoeder is van TU Erfgoed en Collecties, voert de TU eerst gesprekken met hen. “Samen onderzoeken we of er ruimte is op onze nieuwe locatie of dat we de collecties liever elders onderbrengen. Het college van bestuur is hierbij actief betrokken.”

Beijerinckkamer_ScienceCentre_TvD.jpgDe Beijerinckkamer in het Science Centre. (Foto: Tomas van Dijk)

Mobiliteit

De verkoop van Mijnbouwkunde raakt vele partijen, ook de gemeente Delft. Die speelde een ondersteunende rol bij de verkoop. “Ruim anderhalf jaar geleden liet Royal HaskoningDHV ons weten zich graag in Delft te willen vestigen”, vertelt wethouder Bas Vollebregt (Economie, Cultuur, Grondzaken en Vastgoed). “Een unieke kans voor de stad, want zoiets maken we misschien eens in de dertig jaar mee. Er zijn meerdere panden bezichtigd, maar het gebouw aan de Mijnbouwstraat bleek uiteindelijk de beste optie.”

En dan zijn er de eventuele bijkomende gevolgen voor de stad. Hoe zit het bijvoorbeeld met de al bestaande krapte op de woningmarkt of met toenemende verkeersstromen? De komst van achthonderd medewerkers van Royal HaskoningDHV zal misschien geen directe invloed hebben op de Delftse woningmarkt, maar het aantal verwachte forenzen zal de mobiliteitsdruk op de wijk TU Noord opvoeren. “De gemeente denkt mee met de aankopende partij om te komen tot goede oplossingen, passend binnen de contouren van het mobiliteitsbeleid voor de hele stad.”

Nieuwsredacteur Marjolein van der Veldt

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

m.vanderveldt@tudelft.nl

Comments are closed.