Campus

Welkom op de nieuwe website van Delta

Delta heeft een nieuwe website. Zoals je gewend bent, vind je hier dagelijks ons onafhankelijke journalistieke werk. De veranderingen in opmaak en indeling zijn bedoeld om bezoekers meer houvast te geven.

Het dak van de TU Delft Library, waarop het Delta logo is geïnspireerd en geprojecteerd. (Foto/bewerking: Marjolein van der Veldt)

Waarom een nieuwe website? Was de oude zo slecht? Het meest korte antwoord op die laatste vraag is ‘ja’. De bezoeker raakte geregeld de weg kwijt en de redactie werd beperkt door een te rigide ontwerp. Daarnaast zou de ondersteuning van het oude content management systeem stoppen. Ontwerpbureau Budelinc ontwierp een nieuwe website, met een opgefrist logo en een breder kleurenpallet. Daarnaast hebben zij samen met ons een paar grote veranderingen doorgevoerd.

Nederlands-Engels

Dat begint bij de taal. Hoewel we bijna al onze artikelen al jaren in twee talen publiceren, heeft Delta nu voor het eerst een volwaardige Engelstalige website naast de Nederlandse. Zo hebben niet-Nederlandstalige studenten en medewerkers een even goede toegang tot alle artikelen, categorieën en dossiers als hun Nederlandstalige medestudenten en collega’s. Je kunt schakelen tussen de twee talen door op het vlaggetje rechtsboven in het menu te klikken.

Dossiers

Studentenhuisvesting, campusontwikkeling, klimaat, kennisveiligheid en ICT & privacy: met deze vijf thema’s trappen we onze dossierpagina af. Met dossiers kan de lezer meer inzicht krijgen in wat er actueel is op de TU Delft en wordt het gemakkelijker om het nieuws op de eigen interessegebieden te volgen. De actualiteit volgend zullen we gaandeweg nieuwe dossiers toevoegen, bestaande (tijdelijk) uitschakelen en de volgorde aanpassen.

Categorieën

Bovenaan de pagina (op laptop of desktop) of in het hamburgermenu (op mobiel) staan de categorieën waaronder de verschillende artikelen vallen. We hebben er ten opzichte van de vorige website een paar meer. Naast het vertrouwde ‘campus’, ‘onderwijs’, ‘wetenschap’ en ‘opinie’ zijn dat ‘studentenleven’ en ‘buiten de campus’. We verwachten met die indeling de artikelen op een logischer manier te kunnen onderverdelen, wat de vindbaarheid per interessegebied moet vergroten.

Opmaak van artikelen

Een nieuwsbericht, een column of een groot onderzoeksverhaal: op deze website krijgen verschillende soorten artikelen hun eigen opmaak. Dat geeft de lezer intuïtieve informatie over het soort publicatie.

Binnen artikelen kunnen we kaders en informatieblokjes toevoegen, waarmee we informatie in beter te behappen stukken kunnen opdelen. Zo bieden we de lezer de keuze om zich wel of niet verder in een onderwerp te verdiepen.

Deze website geeft ook de mogelijkheid om foto’s en afbeeldingen op allerlei manieren te presenteren en te experimenteren met nieuwe soorten (bewegend) beeld en infographics. Dat doen we niet (alleen) omdat dat mooie speeltjes zijn, maar vooral omdat ze verhalen op een aansprekende manier kunnen vertellen. Zo hopen we de aandacht van de bezoeker langer vast te houden en de informatie beter te laten beklijven.

Zoekfunctie

De zoekfunctie is een verbetering ten opzichte van de vorige, maar een verdere uitbreiding van de zoekmogelijkheden staat voor 2024 op de planning. Verder zijn we nog niet volledig klaar met het overzetten (of migreren) van oude artikelen naar de nieuwe omgeving. Een archief van 36 duizend artikelen – de oudste uit 1996 – laat zich niet zo eenvoudig in een nieuwe mal drukken, zo blijkt. Vandaar dat de migratie in delen van recent naar minder recent verloopt.

  • Ondanks alle voorbereidingen, zullen er ongetwijfeld onvolkomenheden zijn die we niet hebben opgemerkt. Meld het ons alsjeblieft op delta@tudelft.nl.
Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.