Kort

Bezuiniging op universiteiten blijft

De begroting die het demissionaire kabinet op Prinsjesdag presenteerde, is wat betreft het hoger onderwijs eigenlijk een invuloefening: er is geen nieuwe regering, dus ook geen nieuw beleid. Dus staan er nog altijd flinke bezuinigingen op het hoger onderwijs in. Zo wil het kabinet de ict-kosten van de Dienst Uitvoering Onderwijs nog steeds op de universiteiten verhalen. En het hoger onderwijs draait nog steeds op voor 226 miljoen euro aan misgelopen rente op studieschulden. De universiteiten balen ervan, maar wat eraan gedaan kan worden tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen die woensdag 22 september zijn begonnen, is de vraag. Het zou kunnen dat de Tweede Kamer deze bezuinigingen liever met het volgende kabinet bespreekt. (HOP, Bas Belleman)

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.