Campus

Regels voor energie compensatie Delftse studenten opgerekt

Door nieuwe regels kunnen wellicht meer Delftse studenten een energietoeslag krijgen. Voor wie die misgrijpt, komt er bijzondere bijstand, met soepeler voorwaarden.

(Foto: Dalia Madi)

Veel studenten in Delft komen momenteel niet in aanmerking voor de energietoeslag van 1300 euro, omdat zij niet aan de voorwaarden voldoen. Zo bepaalt de gemeente hun inkomen op basis van wat studenten maximaal bij DUO kunnen lenen, ook als zij dat niet doen. Daardoor was hun fictieve inkomen vaak te hoog om in aanmerking te komen voor de energietoeslag. Voor sommige studenten gaat dat wellicht veranderen.

Tijdens een extra ingelaste gemeenteraadsvergadering op 3 oktober is er namelijk een motie aangenomen die de maximum-inkomenseis wat oprekt. Tot nu kwamen mensen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum in aanmerking voor de energietoeslag van 1300 euro. Door de motie kunnen mensen met een inkomen tussen de 120 en 130 procent van het sociaal minimum aanspraak maken op een energietoeslag van 500 euro. De gemeente moet dit zo snel mogelijk gaan doorvoeren.

Armoedeval
Een andere voorwaarde voor de energietoeslag is – en blijft – dat studenten een energiecontract op hun eigen naam hebben. Velen hebben dat niet, omdat de energiekosten bij hun huurprijs zijn inbegrepen. Daarnaast is de energietoeslag alleen aan te vragen voor mensen vanaf 21 jaar, terwijl veel studenten jonger zijn.

Om studenten die naast de energietoeslag grijpen voor een armoedeval te behoeden, nam de gemeenteraad een tweede motie aan waardoor studenten binnenkort (een precieze datum is er nog niet) aanspraak kunnen maken op de bijzondere bijstandsregeling van de gemeente Delft. Dus hier geen eis van een energiecontract op naam. Ook geldt hier geen leeftijdseis van 21 jaar. 

Toch zal de bijzondere bijstand studenten met fors gestegen energiekosten niet volledig kunnen compenseren. De gemeente kijkt niet naar wat een student daadwerkelijk meer betaalt aan energie, maar maakt een berekening aan de hand van vaste regels voor stook- en energiekosten. De vergoeding die daar dan eventueel uitkomt, ligt tussen de 160 en 485 euro per jaar.

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.