Campus

TU vervangt regenboogvlag door ‘inclusiever symbool’

Diversity officer David Keyson heeft op Paarse Vrijdag de zogenoemde progress-vlag gehesen. Deze komt in de plaats van de regenboogvlag die sinds juli voor de aula hing.

David Keyson (links) hijst de progressvlag. (Foto: Justyna Botor)

De progress-vlag, vooruitgangsvlag in het Nederlands, heeft naast de regenboogkleuren een witte, roze, lichtblauwe, zwarte en bruine baan. De vlag is volgens de TU ‘een inclusiever symbool dan de huidige regenboogvlag, omdat hij uitdrukkelijk personen van kleur en non-binaire en transgender personen vertegenwoordigt, naast alle andere leden van de LGBTIQ+-gemeenschap’.

Diversity & inclusion officer David Keyson hees de vlag op vrijdag 9 december, Paarse Vrijdag, voor de aula. Daar hing sinds juli al permanent de regenboogvlag. Het idee voor het vervangen van de vlag kwam onder meer van True U, het LHBTIQ+-netwerk voor TU-medewerkers. Dat heeft zijn eigen logo ook aangepast aan de progress-kleuren.

In een open brief schrijven vertegenwoordigers van True U, de centrale studentenraad (crs) en studentenvereniging Outsite dat het dagelijks hijsen van de vlag met name voor internationale studenten belangrijk is. ‘De kracht van een symbool als de regenboogvlag, of liever een nog inclusiever symbool, kan voor deze groep niet overschat worden, omdat het laat zien dat iedereen aan de TU Delft welkom is en gesteund wordt.’

True U, de centrale studentenraad (csr) en LHBTIQ+-studentenvereniging Outsite noemen in hun open brief voorbeelden van onverdraagzaamheid binnen en buiten Nederland. Ze scharen daaronder ook het ondertekenen van een manifest tegen de versoepeling van de Transgenderwet door een emeritus-hoogleraar van Bouwkunde. Ze schrijven het verder een ‘gemiste kans’ te vinden dat niet bij alle faculteitsgebouwen op gezette tijden de regenboogvlag, en nu dus bij voorkeur de progress-vlag, wordt gehesen.

De ondertekenaars van de open brief over de progress-vlag (vlnr): Laurens Weijs van Outsite, Abdelkader Karbache van de centrale studentenraad (Lijst Bèta) en Julien van Campen van True U. (Foto: Justyna Botor)

Dus stellen ze nu voor dat dat drie keer per jaar bij alle faculteitsgebouwen gebeurt, te weten op Coming Out Day op 11 oktober, Paarse Vrijdag op de tweede vrijdag van december en op de Internationale dag tegen homofobie en transfobie op 17 mei. Volgens Abdelkader Karbache, diversiteits- en inclusievertegenwoordiger van de csr en lid van Lijst Bèta, lopen de gesprekken met de TU daarover nog.

De TU Delft doet sinds 2019 mee aan Paarse Vrijdag. Daarop tonen mensen via paarse kleding hun solidariteit met jongeren die lesbisch, homo, biseksueel, transgender, non-binair, intersekse of queer zijn. Karbache vertelt dat de dag ook leeft bij veel studieverenigingen op de TU. “Bij EWI en 3mE zijn vandaag bijvoorbeeld paarse nagellakstations.”

Paars nagellakstation op de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE). (Foto: Laurens Weijs)

Paars nagellakstation op de faculteit Wiskunde, Elektrotechniek en Informatica (EWI). (Foto: Laurens Weijs)

Delta publiceerde deze week verschillende artikelen over diversiteit en inclusie:

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.