Wetenschap

Tienduizendste promotie aan TU Delft

Annika Krieger was op 22 maart de tienduizendste promovendus van de TU Delft, reden voor de universiteit om haar te voorzien van extra bloemen en cadeaus. Krieger promoveerde aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen op het onderzoek Homogenous reduction by bifunctional manganese catalysis: a quantum chemical approach. Haar onderzoek richtte zich op de vraag hoe simulaties en modellen kunnen worden toegepast in homogene katalyse. (Een homogene katalysator is een stof die zelf aan de reactie deelneemt. Op die manier zorgt hij voor een alternatief reactiemechanisme waar minder energie voor nodig is.) De nadruk in Kriegers onderzoek lag op homogene katalytische systemen waarin mangaan is verwerkt. Haar dissertatie is te vinden in de TU Delft repository.
De 180-jarige TU ziet het aantal promoties de laatste jaren steeds sneller stijgen. Op 3 oktober 2019 vierde de universiteit nog de negenduizendste promotie. (SB)

Annika Krieger krijgt haar bul uit handen van haar promotor Evgeny Pidko. (Foto: Roy Borghouts)

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.