Campus

Delfts CDA wil jonge huurders beschermen tegen extra kosten

Commerciële kamerverhuurders moeten stoppen met het rekenen van extra kosten voor jongeren en studenten in Delft. Het Delftse CDA wil nieuwe regels voor dit soort verhuur.

“Het is alsof je in een hotelkamer woont.” (Foto: Justyna Botor)

Aanleiding zijn de huurcontracten die bewoners van de Pauwmolen moeten afsluiten met verhuurder Plaza Resident Services, voorheen Camelot. De flat met 143 kamers voor studenten en 142 woningen voor starters tot 28 jaar werd in 2021 in gebruik genomen. Zowel de aanvankelijk korte duur van de huurcontracten (maximaal zes maanden) als de verplichte maandelijkse kosten voor service (150 euro) en stoffering en meubilering (90 tot 130 euro) leidden tot kritiek van gemeenteraadsleden.

Studenten kunnen terecht in de woningen voor studenten en in die voor jongeren. In het eerste geval tekenen zij een campuscontract, wat betekent dat ze binnen zes maanden na afstuderen weg moeten. In het tweede geval hebben ze net als de andere jongeren inmiddels de keuze uit huurcontracten met verschillende looptijden.

‘Door de extra kosten betalen starters nu meer dan duizend euro per maand’

CDA-raadslid Gerrit Jan Valk is blij dat de aanvankelijk korte duur van de huurcontracten is opgerekt. Wat hem nu vooral stoort, vertelt hij, zijn de bijkomende kosten. “Het idee was dat de starterswoningen sociale huur zouden zijn en dat de prijzen dus niet boven de huurtoeslaggrens zouden uitkomen. Maar door de extra kosten die de verhuurder bovenop de kale huur rekent, betalen starters nu meer dan duizend euro per maand.” Valk vindt dat huurders niet verplicht moeten worden om een gemeubileerd appartement te huren. “Voor sociale huur is dat niet gebruikelijk. Het is alsof je in een hotelkamer woont.”

Te weinig regels
In een overleg van de raadscommissie wonen op 17 juni werd duidelijk waarom het in Delft mogelijk is dat verhuurders toch dit soort constructies gebruiken. Volgens wethouder Karin Schrederhof zijn ten tijde van het eerste contract met de projectontwikkelaar van de Pauwmolen te weinig regels vastgelegd. Eerder schreef de gemeente in antwoord op vragen van het CDA ook al dat er ‘geen bindende contractuele afspraken zijn vastgelegd over type huurcontracten en huurprijs’.

Het CDA wil dit nu rechttrekken met een initiatiefvoorstel. Gerrit Jan Valk overlegt daarover binnenkort met een juridisch expert van de gemeente. Dan zal blijken of eventuele nieuwe regels mogelijk zijn en of deze ook kunnen gelden voor bestaande bouw zoals de Pauwmolen.

In de tussentijd is het volgens wethouder Schrederhof aan de huurders om op te letten welk soort contract zij ondertekenen. Zij beloofde met de TU Delft te zullen bespreken hoe met name internationale studenten beter voor te lichten zijn.

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.