Campus

Wonen bij een hospita: win-win of permanent logeren?

De gemeente wil Delftenaren aanmoedigen om studenten in huis te nemen. Studentenvakbond VSSD ziet dit wonen bij een hospita niet als ‘duurzame oplossing’ voor de kamernood.

Het studenten- en jongerencomplex Pauwmolen in aanbouw. Het moet de kamernood in Delft vanaf eind 2021 verminderen. (Foto: Marjolein van der Veldt)

De gemeente Delft stuurde vorige week haar ‘Nota eindevaluatie studentenhuisvesting in goede banen’ naar de gemeenteraad. Daarin kondigt het college van burgemeester en wethouders (b&w) aan een campagne te willen starten voor wonen bij een hospita. De gemeente denkt dat het in huis nemen van een student ‘een win-win’ op kan leveren met meer woonruimte voor studenten en minder eenzaamheid onder vooral ouderen.

Zitten studenten daarop te wachten? De gemeente denkt van wel. Het idee kwam volgens een woordvoerder zelfs uit een ‘klankbordgroep met vertegenwoordigers van studenten’. In een reactie zegt de Delftse studentenvakbond VSSD – van oudsher gesprekspartner van gemeente, Duwo en TU Delft over studentenhuisvesting – hospita’s niet als ‘duurzame oplossing voor het studentenhuisvestingsprobleem’ te zien: ‘Een eigen plek om te wonen is voor veel studenten een belangrijk onderdeel in hun ontwikkeling. Dat voelt heel anders dan permanent bij mensen logeren’, schrijft interim-voorzitter Mateusz Glowacki in een e-mail.

Niet genoeg
Volgens de VSSD doet de gemeente niet genoeg om meer studentenhuisvesting te realiseren. ‘In 2017 is Delft uitgeroepen tot beste studentenkamerstad, maar al twee jaar later werd dat slechtste studentenkamerstad. De gemeente kan het dus wel, maar kiest er nu voor om een deel van de huizenmarkt verder op slot te zetten voor studenten, juist wanneer er een zo breed mogelijk scala aan studentenhuisvesting nodig is’, aldus Glowacki.

Hij doelt op het voornemen, ook onderdeel van de eindevaluatie studentenhuisvesting, om verkamering verder tegen te gaan. Een Delftse woningeigenaar die een woning wil opdelen tot drie of meer onzelfstandige kamers moet sinds 2017 een omzettingsvergunning aanvragen. Dat geldt nu alleen voor huizen met een WOZ-waarde van meer dan 265 duizend euro. De gemeente wil dat voor alle woningen laten gelden.

‘De TU Delft zal alleen maar blijven groeien’

De VSSD verbaast zich daarover. “Er is al een enorm tekort aan woningen voor studenten, en naar alle verwachtingen zal de TU Delft alleen maar blijven groeien. Wij begrijpen dan ook niet dat de gemeente Delft ervoor kiest om goedkope oplossingen, zoals het verkameren van bepaalde woningen onmogelijk, te maken.”

Discussie
De omzettingsvergunning leidt sinds het begin tot discussie, binnen de
gemeenteraad en met de VSSD. Tegelijk zijn er weinig aanvragen voor. De gemeente meldt dat er in 2018 en 2019 twaalf aanvragen zijn gedaan waarvan er vijf zijn verleend. Delft gaat ervan uit dat het werkelijke aantal huizen dat in die periode is verkamerd hoger ligt, omdat er volgens haar ook illegale verkamering voorkomt. Getallen heeft de gemeente daar niet van.

B&W heeft bovendien plannen voor een nieuw soort vergunning: eentje die het opdelen van grotere woningen in appartementen moet tegengaan. Die appartementen vinden gretig aftrek bij studenten, maar vooral ook bij expats of starters, terwijl gezinnen het nakijken hebben. Het college wil dat tegengaan in een stad waar voor alle woningsoorten krapte heerst.

Wonen in Schiedam
Toch zijn er wel degelijk plannen voor meer studentenhuisvesting. Delft spreekt nu van 2500 nieuwe kamers die tot 2026 gebouwd moeten worden. Dat zal niet allemaal in Delft zijn, maar ook in bijvoorbeeld Schiedam, waar zelfs 450 eenheden voor TU-studenten moeten komen.

In Delft moet er zowel in de stad als op de TU-campus gebouwd worden, zoals aan de Balthasar van der Polweg (plannen die al vele jaren oponthoud hebben). Precieze locaties willen zowel gemeente als TU Delft nog niet geven. Deze plannen komen bij projecten die momenteel in de steigers staan: de Pauwmolen met 143 studentenstudio’s aan Jan de Oudeweg en het Student Hotel met 287 hotelkamers naast het station.

Het college van burgemeester en wethouders bespreekt zijn plannen in de ‘Eindevaluatie studentenhuisvesting in goede banen’ in oktober met de gemeenteraad.

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.