Onderwijs

​Delft wil ‘verkamering’ tegengaan

De gemeente Delft wil het splitsen van woningen in studentenkamers tegengaan door een omzettingsvergunning in te voeren. Dat zou overlast door studenten verminderen.

Uit tellingen van de gemeente blijkt dat in 2015 1200 woningen waren ‘verkamerd’, ofwel: 2,7 procent van de totale woningvoorraad. Onder ‘verkamering’ verstaat de gemeente splitsing van particuliere huur- of koopwoningen in meerdere kamers die aan drie of meer zelfstandige huurders worden verhuurd.

De splitsing nam in de periode 2012-2015 met 29 procent toe. ‘Verkamering’ komt vooral voor in de binnenstad, de wijken Hof van Delft en Voorhof en in sommige straten in de Wippolder. In de kamers wonen vooral studenten. Drie belangenverenigingen van bewoners van de binnenstad klagen al langer over de ‘verkamering’. Die zou vooral leiden tot geluids- en fietsenoverlast.

In de recent verschenen Woonvisie stelt het stadsbestuur voor om een omzettingsvergunning in te voeren met een ‘nee, tenzij-beleid’ in de binnenstad, Hof van Delft en Wippolder. Voorwaarden voor een bouwvergunning zouden dan zijn dat er voldoende stallingsruimte is voor fietsen en afvalbakken.

Het bestuur wil daarnaast de druk op de woningmarkt verminderen met 2000 extra studentenwoningen en bijvoorbeeld een Student Hotel in de Spoorzone. In straten met overlast wil het bestuur het onderling overleg tussen bewoners stimuleren en mediation aanbieden. Deze plannen worden nog uitgewerkt.

Interim-voorzitter van Belangenvereniging De Oude en Nieuwe Delf Rob Stikkelman kan zich wel vinden in deze plannen. “Nu is het onbeheersbaar”, zegt hij. “Het belangrijkst is de geluidsoverlast.” Volgens Stikkelman is het evenwicht tussen bedrijven, bewoners en studenten in de stad is zoek. “Met een vergunning wordt de ‘verkamering’ controleerbaar.”

De Delftse studentenpartij Stip vindt ‘verkameren’ op zich geen probleem. “Er zijn alleen aspecten die problemen kunnen geven als daar niet naar gekeken wordt, zoals fietsen en afvalbakken”, aldus Stip-fractievoorzitter Dorris Derksen. Zij vindt dat mensen bij overlast eerst maar met elkaar moeten praten, voordat mediation wordt ingezet. “De eigenaar van het pand heeft daar ook een verantwoordelijkheid in.’

De partij wil praten over de voorwaarden voor de omzettingsvergunning. “Als het alleen gaat over kwantiteit – vijf kamers moeten er drie zijn – dan heeft niemand er wat aan”, zegt Derksen. “Want wat gebeurt er dan met de fietsen? Een andere oplossing hiervoor is bijvoorbeeld een autoparkeerplaats ter beschikking stellen.”

De JOVD, de jongerenafdeling van de VVD, noemt het in een persbericht ‘een kwalijke ontwikkeling kwantiteit boven kwaliteit te kiezen’. Een vergunningsaanvraag is volgens de partij langdurig en kostbaar en schrikt ontwikkelaars af. Daarnaast vindt de JOVD het niet wenselijk dat huiseigenaren worden belemmerd in de vrijheid om te kiezen wat zij met hun woning doen. Bij omzetting van een particuliere woning naar studentenhuis blijft het bestemmingsplan immers gelijk, redeneert de jongerenafdeling.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.