Kort

T-Mobile data TU’ers ook naar CBS?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had mogelijk onrechtmatig toegang tot de locatiegegevens van T-Mobile-klanten. 2500 TU-medewerkers hebben een werkmobiel met een abonnement van T-Mobile. Moeten zij zich zorgen maken?
Momenteel is dat niet duidelijk. NRC onthulde het nieuws op 10 maart. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt de zaak nu. Vast staat dat het CBS toegang had tot locatiegegevens van T-Mobile-klanten, en volgens NRC bevatten die gevoelige persoonsgegevens. Of dat laatste echt zo is, wat T-Mobiel en het CBS bestrijden, zal moeten blijken uit het AP-onderzoek.
Een TU-woordvoerder laat weten het te begrijpen als medewerkers met een mobiel van de zaak bezorgd zijn over het nieuws. “We zullen deze kwestie nauwlettend blijven volgen.” Ze laat weten ervan uit te gaan dat T-Mobile de TU Delft zal informeren als blijkt dat ook persoonsgegevens van TU-medewerkers zijn gedeeld met het CBS.
Dat zou niet het geval moeten zijn, omdat de TU Delft en T-Mobile sinds november 2018 een verwerkersovereenkomst hebben, waarin is opgenomen dat ‘persoonsgegevens door T-Mobile niet verder zullen worden verwerkt zonder dat de klant daarvan voorafgaand op de hoogte wordt gesteld’.
Dat laatste is bij geen enkele klant van T-Mobile gebeurd, meldt NRC. De TU-woordvoerder laat weten het AP-onderzoek af te zullen wachten ‘temeer nu in het artikel wordt gesteld dat het ‘nog niet duidelijk is of het wel gaat om persoonsgegevens’.

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.