Campus

Bij één odc verkiezingen, wel meer kandidaten

Er zullen op 3 en 4 oktober maar bij één onderdeelcommissie (odc, de lokale ondernemingsraden van de TU Delft) verkiezingen plaatsvinden en wel bij QuTech. Daar zijn evenveel zetels als kandidaten, maar omdat één zetel standaard wordt bezet door een lid van de centrale ondernemingsraad zal er toch een kandidaat moeten afvallen.

Bij de negen andere odc’s – die van de acht faculteiten en van de universiteitsdienst – hoeven er dus geen verkiezingen te zijn. Bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen is het tekort het grootst. Daar zijn slechts zes kandidaten voor dertien zetels. De ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad (or) laat weten dat er wellicht nog één persoon bij komt.

Update: Bij EWI zijn er geen 10 maar 9 kandidaten, omdat uit controle van de lijst bleek dat 1 persoon korter in dienst is dan reglementair is vastgelegd. De grens is 3 april 2023.

Drie jaar geleden, tijdens de laatste medezeggenschapsverkiezingen op de TU Delft, lukte het ook niet overal om genoeg kandidaten te vinden om verkiezingen. Toen waren er op twee faculteiten odc-verkiezingen. Volgens Menno Blaauw, voorzitter van de or, is er toch reden voor optimisme. Er zijn dit keer namelijk op drie faculteiten (BK, LR en TBM) twee zetels extra en het tekort aan kandidaten is desondanks afgenomen.

Voor de ondernemingsraad gaan de verkiezingen net als drie jaar geleden door, zo werd eerder al duidelijk. Net zoals toen zijn er ook ditmaal 36 kandidaten voor 25 zetels. Er zijn vier lijsten: FNV, Democratisch Beleid, Academisch Belang en de nieuwe lijst Young Researchers’ Impact. Blaauw verwacht veel van de verkiezingen. “Ik denk dat de nieuwe lijst flink campagne zal voeren en ik verwacht ook een forse opkomst.” (SB)

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.