Studentenleven

‘Studenten dupe van complexe instellingen’

Universiteiten en hogescholen zijn een juridische warboel van rechtspersonen, zegt de Inspectie van het Onderwijs in het rapport Verwarring in veelvoud. Zelfs advocaten raken de weg kwijt. Dat gaat uiteindelijk ten koste van studenten en medewerkers. De inspectie vindt dat ‘de huidige praktijk vraagt om grondige doordenking van de wet- en regelgeving’.

Het rapport begint met een voorbeeld van studenten die hun collegegeld te hoog vonden. Ze stapten met hun advocaat naar de civiele rechter, maar dat had de bestuursrechter moeten zijn. Daardoor bleven ze met lege handen achter.

Vrijwel alle instellingen hebben een unieke juridische organisatie, stelt de inspectie vast, met meerdere rechtspersonen waarvoor allemaal verschillende regels gelden. Soms gelden er ongelijke arbeidsvoorwaarden tussen medewerkers ‘die voor dezelfde onderwijsinstelling werken, maar onder verschillende rechtspersonen vallen’.

Er zit geen moedwil achter de ingewikkelde constructies, onderstreept de inspectie. Oorzaak is overheidsbeleid, ‘bijvoorbeeld rond private activiteiten door bekostigde onderwijsinstellingen’. Daar heb je verschillende rechtsvormen voor nodig, terwijl de naam op de gevel dezelfde is.

De complexe juridische organisatie van instellingen staat effectief toezicht in de weg, vindt de inspectie. Zij snijdt in het rapport ook het probleem aan dat universiteiten en hogescholen straks helemaal zelf de kwaliteit van hun eigen opleidingen mogen goedkeuren. Instellingen zullen daar, onder bepaalde voorwaarden, van de overheid toestemming voor krijgen. Het probleem laat zich raden: wat is een ‘instelling’ precies, als er zoveel verschillende rechtspersonen onder dezelfde vlag opereren? (HOP, BB)

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.