Campus

Cvb-lid Vermeulen vertrekt

College van bestuurslid Nicoly Vermeulen heeft haar vertrek aangekondigd. Volgens haar is 1 januari 2021 ‘een natuurlijk moment’ om terug te treden.

Nicoly Vermeulen. (Foto: Sam Rentmeester)

Vermeulen begon op 1 januari 2018 als Vice President Operations. In de verklaring die de raad van toezicht vanmiddag rondstuurde, zegt Vermeulen dat ‘de beoogde vernieuwing en verandering’ in haar portefeuille, de aansturing en bedrijfsvoering van de ondersteunende diensten, is bereikt. Ze noemt verschillende gebieden met name: campusontwikkeling, verhoging van de betrouwbaarheid van de financiële administratie, de versterking van financial control, integrale veiligheid, IT-security en risicomanagement. “Dit voelt voor mij als een natuurlijk moment om terug te treden, waardoor ik mijn innovatie- en veranderkracht met een gerust hart elders kan gaan inzetten.”

In het bericht komen ook rector magnificus Tim van der Hagen en de voorzitter van de raad van toezicht, Jeroen van der Veer, aan het woord. De eerste zegt begrip en respect te hebben voor Vermeulens besluit, en haar erkentelijk te zijn voor de manier waarop zij de samenwerking tussen de faculteiten en de universiteitsdiensten heeft verbeterd en de ondersteunende diensten ‘naar een hoger niveau getild’ heeft. Van der Veer noemt daarbij de ‘verdere ontwikkeling van TU Delft Campus’. “Inmiddels hebben ruim 250 bedrijven zich in het unieke ecosysteem van onderwijs, onderzoek en overheid gevestigd.”

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.