Dossier

Kennisveiligheid

Hoe screen je nieuwe medewerkers van buiten de Europese Unie, werk je wel of niet samen met buitenlandse partners en welke wetenschapsgebieden liggen daarbij onder een vergrootglas? Bij kennisveiligheid draait het om een constant zoeken naar een balans tussen academische vrijheid en veiligheid. De TU Delft vindt dat het daarin als grootste technische universiteit van Nederland voorop moet lopen. Is dat ook zo, wat is dan het beleid, wat zijn de dilemma’s en waar gaat het soms mis? Lees er alles over in dit dossier.

Wetenschap

In twee jaar tijd hebben onderzoekers en bestuurders meer dan 350 keer informatie ingewonnen over risico’s rondom internationale samenwerking bij het loket kennisveiligheid van de rijksoverheid. Een jaar geleden was dat 150 keer. Het raadplegen van dit loket hoeft geen verplichting te zijn, vindt minister Dijkgraaf.

Campus

Ontsnap uit een gangenstelsel vol rook en test je kennis van security en privacy tijdens de week van de veiligheid op de TU. Van 9 tot en met 15 oktober doet de TU voor de zesde keer mee met het landelijke initiatief. Dit jaar is er vooral aandacht voor veligheidsthema’s die spelen op en rond…

Kort

Waarom is kennisveiligheid belangrijk, hoe moet een onderzoeker of universiteit deze waarborgen en hoe kijken ‘industriële onderzoekspartners’ van de TU Delft daarnaar? Dat is het onderwerp van het Engelstalige symposium ‘Knowledge Security: Why, how and the industrial perspective on collaboration’ op vrijdag 23 juni in de Aula. Inschrijving staat open voor alle TU-medewerkers. Na de…

Kort

Dutch only  De komende tijd is wekelijks een podcast te beluisteren over kennisveiligheid op Nederlandse universiteiten. “Samenvattend is de grote vraag: mag je discrimineren als de kennisveiligheid op het spel staat?”, zegt wetenschapsjournalist en radiomaker Saar Slegers die de podcast maakte. Voormalig Delta-redacteur Slegers spreekt in de podcast met Nederlandse en buitenlandse…

Kort

De Tweede Kamer wil dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in totaal 2,8 miljoen euro extra reserveert voor verbetering van kennisveiligheid bij universiteiten. Dat voorstel is vorige week aangenomen met een ruime Kamermeerderheid. De universiteiten krijgen het speciale budget vanaf 2024 in drie jaar uitbetaald. Per instelling is er dan gemiddeld 67 duizend…

Kort

Dutch only Op dinsdag 13 december houdt de TU Delft een hybride symposium over Kennisveiligheid. “Daar willen we wetenschappers van de TU bijpraten over wat we doen op het gebied van kennisveiligheid en hoe zij daar zelf mee aan de slag kunnen”, vertelt TU-programmadirecteur kennisveiligheid Peter Weijland. Wetenschappers kunnen zowel digitaal als fysiek deelnemen. …

Kort

Minister Dijkgraaf wil dat kennisveiligheid een ‘integraal onderdeel’ wordt van het beleid van universiteiten. Tijdens een Kamerdebat op woensdag 9 februari beloofde hij daarover ‘bindende afspraken’ te zullen maken. De raden van toezicht moeten dat controleren. En op zijn beurt gaat de minister twee keer per jaar met die raden in gesprek om te kijken…