Kort

‘Bindende afspraken over kennisveiligheid’

Minister Dijkgraaf wil dat kennisveiligheid een ‘integraal onderdeel’ wordt van het beleid van universiteiten. Tijdens een Kamerdebat op woensdag 9 februari beloofde hij daarover ‘bindende afspraken’ te zullen maken. De raden van toezicht moeten dat controleren. En op zijn beurt gaat de minister twee keer per jaar met die raden in gesprek om te kijken of ze de boel goed in de gaten houden.

Dijkgraaf zei zich zorgen te maken. Nederlandse kennisinstellingen zijn regelmatig doelwit van beïnvloeding en inmenging en dat houdt volgens hem voorlopig niet op. “Dan moeten we ons daartegen wapenen.” De minister wil wel waken voor ‘botte methodes’ waardoor het kennissysteem ‘op slot gaat’, al is het ‘absoluut mogelijk dat we op een gegeven moment een soort generieke conclusies over specifieke domeinen en specifieke uitwisselingsprogramma’s kunnen trekken’. Er zijn bijvoorbeeld al kennisembargo’s tegen Iran en Noord-Korea. Daarbij komt een toetsingskader voor iedereen van buiten de Europese Unie, schreef Dijkgraaf eerder. Hij verwacht dat dat in de loop van 2023 in gebruik genomen wordt. (HOP, JvE)

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.