Mirte Brouwer zit op een bankje

Mirte Brouwer

Columnist

Mirte Brouwer is masterstudent bij Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft en masterstudent Nederlandse letterkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Opinie

Student Mirte Brouwer heeft een haat-liefdeverhouding met haar laptop. Natuurlijk kun je tijdens je studie niet zonder, maar mag het misschien een onsje minder? Ze pleit voor wat minder tijd op het scherm en wat meer tijd in de echte wereld.

Opinie

Studentcolumnist Mirte Brouwer is bezorgd dat er vooral studio’s bijgebouwd worden. Ze vindt dat studentenwelzijn zwaarder moet wegen dan financiële opbrengsten bij nieuwe bouwprojecten.

Opinie

Student Mirte Brouwer roept de TU Delft op om dubbelstudenten te steunen. Breed geschoolde ingenieurs zijn volgens haar van grote waarde, maar de steun die ze krijgen is zeer beperkt. Dat bijvoorbeeld topsporters wel extra ondersteuning krijgen, bewijst volgens haar dat het mogelijk is.