Campus

Studenten vrezen grote kamernood in Delft

Scholieren zijn geslaagd, het kamer zoeken begint. Voor studentenorganisaties in Delft reden om de druk op te voeren op gemeente en TU om de kamernood aan te pakken.

In 2017 en 2018 zijn er volgens de gemeente 1687 nieuwe studenteneenheden opgeleverd. Dit complex aan de Stieltjesweg was goed voor een groot deel daarvan. (Foto: Jos Wassink)

De kamernood zal volgens de studenten stijgen naar ‘ongekende hoogte’, schrijven zij in een persbericht. Zij stellen dat er momenteel 1500 kamers te weinig zijn en dat dat aantal zal oplopen naar vijfduizend in 2026. De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2018 bevestigt dat de situatie op de Delftse kamermarkt ‘gespannen’ is. Delft staat onderin op de lijst beste studentenkamerstad van de Landelijke Studenten Vakbond. Studentenorganisaties ESN Delft, Oras, VSSD en WijWonen stellen nu dat gemeente en universiteit niet hard genoeg lopen voor meer nieuwbouw of transformatie van bestaande bebouwing.

De gemeente en de TU wijzen vooral naar elkaar voor oplossingen, vinden de studenten. Dennis Botman van studenten-huurdersorganisatie WijWonen stelt dat de TU niet genoeg campusgrond wil afstaan voor studentenhuisvesting en dat de gemeente ook niet genoeg grond ter beschikking stelt aan studentenhuisvester Duwo. Daar komt verscherping van de maatregelen tegen verkamering in de binnenstad bij – de studenten sowieso al een doorn in het oog. Met de regeling uit 2017 wilde de gemeente tegengaan dat woonhuizen veranderen in studentenhuizen. Uit een evaluatie blijkt daar een maas in te zitten: door je als woongroep aan te melden, kun je van een woonhuis toch een studentenhuis maken. De gemeente gaat dat gat dichten.

Druk opvoeren
Hoewel de oproep van de studentenorganisaties misschien anders doet vermoeden, voeren zij wel degelijk overleg over studentenhuisvesting met gemeente en de TU. Op de vraag of uit het persbericht valt op te maken dat de studenten daar bot vangen antwoordt Botman bevestigend. Dat ‘gevoel’ is er inderdaad, zegt hij. Nu veel scholieren hebben gehoord dat ze zijn geslaagd en het grote kamer zoeken gaat beginnen, is dat voor de studenten aanleiding om de druk op de overlegpartners op te voeren.

Bouwlocaties zijn niet zomaar gevonden

Een woordvoerder van de TU Delft kan alleen in algemene termen reageren op de beweringen van de studenten. “Wij herkennen de zorg van de studenten dat er nood is aan meer studentenwoningen. Daarom zijn we continu in gesprek met de gemeente en Duwo.”

De gemeente wil niet ingaan op het persbericht van de studenten; ze wil zich niet voor het blok laten zetten. “We kiezen ervoor tijdens ons regulier overleg met de verschillende studentenorganisaties [deze] punten te bespreken”, aldus een woordvoerder. Na enig aandringen om dan in ieder geval wel de feiten te geven, stuurt zij links naar de Tussentijdse Evaluatie Studentenhuisvesting en de Woonagenda 2019-2022.

Uit die laatste valt op te maken dat nieuwbouw voornamelijk op en rond de TU-campus moet plaatsvinden en er een verkenning is naar mogelijkheden in buurgemeenten. “In andere delen van de stad is het uitgangspunt: kleinschalig, gemengd en verspreid.” Het document spreekt van minimaal 400 nieuwe eenheden tot 2022. Eerder meldde een gemeentewoordvoerder aan Delta dat er tot 2023 tenminste tweeduizend eenheden bij zullen komen. In de woonagenda staat verder dat er in 2017 en 2018 in totaal 1687 nieuwe studenteneenheden zijn opgeleverd en dat daar in 2019 279 eenheden bijkomen.

Vertraging door vleermuizen
Probleem blijft dat bouwlocaties niet zomaar zijn gevonden. In hun persbericht uiten de studenten hun ongenoegen over het lage aantal studentenwoningen in nieuwbouwlocatie Schieoevers: “250, op een totaal van meer dan 1000. Het is een druppel op een gloeiende plaat.” Dat gebied is echter veelal in handen van bedrijven en dus kan de gemeente dat niet zomaar voor studentenhuisvesting aanmerken. Ook verlopen vergunningenprocedures soms traag. Neem de plannen voor 136 nieuwe eenheden aan de Balthasar van der Polweg. In februari 2012 liet Duwo weten dat die prefab-nieuwbouw al in 2013 klaar kon zijn. Zeven jaar later is de bouw nog niet eens begonnen. Volgens Duwo-vestigingsdirecteur Michiel Ensink komt dat onder meer door de aanwezigheid van (beschermde) vleermuizen in de buurt.

Toch zien de studenten zelf mogelijkheden genoeg. Ze noemen de zuidkant van de campus, al is dat gebied aangewezen voor bedrijvigheid. Verder noemen ze het gebied rond station Delft-Zuid en het voormalige gebouw van Gele Scheikunde dat de TU van de hand doet. Ook volgens Duwo-directeur Michiel Ensink zijn er heus mogelijkheden. “Het is goed dat we weer als taskforce met alle partijen overleggen. Ik hoop op verandering, want de urgentie waar de studenten het over hebben is er. Wij zien het tekort verder oplopen, terwijl uitbreiding van met name betaalbare studentenhuisvesting achterblijft. De wachttijden voor zelfstandige woningen lopen op naar 2,5 á 3 jaar, waar dat in het recente verleden nog 1 á 1,5 jaar was.”

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.