Campus

Gemeente koopt deel Gele Scheikunde

De gemeente Delft wil voor het symbolische bedrag van één euro een deel van het complex ‘Gele Scheikunde’ kopen van de TU. Het college van bestuur is daarmee akkoord gegaan.

Het driehoekige perceel met poort en toren op het complex van Gele Scheikunde. (Foto: Marjolein van der Veldt)

Burgemeester en wethouders (B&W) van Delft zien een driehoekig perceel van ‘Gele Scheikunde’ (het voormalige ‘geelkleurige’ scheikundecomplex aan Julianalaan 136) als enige optie om een internationale school voor voortgezet onderwijs te realiseren. Een aanvraag voor zo’n school  door het Stanislascollege werd in januari 2019 goedgekeurd door de minister van onderwijs. Per 1 augustus begint de school in een tijdelijk pand aan de Colijnlaan.

De gemeente verwacht dat de school de komende jaren zal groeien naar een leerlingenaantal van maximaal 440 leerlingen. Vanwege haar wettelijke zorgplicht moet Delft binnen drie jaar zorgen voor een passend en definitief gebouw. B&W wil hiervoor het terrein van Gele Scheikunde gebruiken, omdat de grond al een onderwijsbestemming heeft en op steenworp afstand ligt van de internationale basisschool aan de Jaffalaan.  

Het terrein van Gele Scheikunde ligt tussen de Prins Bernhardlaan, de Julianalaan en de Michiel de Ruyterweg. De gemeente meldt in een persbericht dat een driehoekig stuk daarvan met daarop een deel van het Kramers Laboratorium aan de Prins Bernhardlaan is aangekocht voor het symbolische bedrag van 1 euro.

Kosten hoger dan getaxeerde waarde 
De prijs is volgens de gemeente bepaald op basis van de kosten voor sloop, asbestsanering en het bouwrijp maken van de opstallen en kavel. Deze kosten zijn hoger dan de getaxeerde waarde van de grond, bij invulling met een maatschappelijke bestemming. De gemeenteraad moet hiervoor nog instemmen met een krediet van ruim anderhalf miljoen euro.

TestdriehoekGelescheikundemetinzet-1400_mvdv.jpg

Het driehoekige perceel van het complex Gele Scheikunde. (Foto: Marjolein van der Veldt)

Het college van bestuur vraagt de ondernemingsraad (or) en de studentenraad nog om advies. De or-commissie vastgoed heeft vooralsnog alleen intern over de verkoop van het perceel gesproken. “Lastig is de tweestrijd tussen de TU en de gemeente”, zegt commissievoorzitter Paul Röling daarover.

Volgens Röling kan de gemeente ‘best’ druk zetten op de rest van de bestemming. “Als de gemeente zegt het stuk grond te willen hebben, hebben we geen onderhandelingspositie. Want als de TU de rest van Gele Scheikunde wil verkopen, moet zij goedkeuring krijgen voor wijziging van het bestemmingsplan. We willen van het pand af, maar als je het aan een ontwikkelaar kunt verkopen, krijg je er meer geld voor.”

Gezamenlijk belang
Een persvoorlichter van de gemeente zegt dat het terrein nu een maatschappelijke bestemming heeft en dat bij wijziging daarvan de gemeente hierbij een (publiekrechtelijke) rol heeft. Daarbij weegt de gemeente mee dat er in Delft behoefte is aan plekken voor maatschappelijke functies. Wijziging van het bestemmingsplan is echter niet gekoppeld aan de koop van de kavel die nu naar de gemeente gaat, aldus Jan Langstraat.

Langstraat wijst erop dat de gemeente Delft en de TU een gezamenlijk belang hebben bij het vestigen van de internationale school in Delft. Dit draagt bij aan het verbeteren van het vestigingsklimaat van Delft. De internationale medewerkers van de TU vinden dit een belangrijke voorziening voor hun opgroeiende kinderen. Ook de TU heeft daar op een positieve manier op aangedrongen.

Driehonderd woningen
Voor de ontwikkeling van het hele gebied hebben de TU en de gemeente in overleg met de buurt een ‘Ruimtelijk programmatisch kader’ opgesteld. Daarin zijn de belangen van de verschillende partijen verwerkt. Zo mogen er maximaal driehonderd woningen komen en kan er aan de Michiel de Ruyterweg een ‘plint’ komen met commerciële voorzieningen zoals een knooppunt voor techstartups.

Verder staat er in het kader waar en hoe hoog er maximaal gebouwd mag worden, welke fietsroutes en parkeervoorzieningen mogelijk zijn, dat er veel en hoogwaardig groen moet komen en welke cultuurhistorische waarde het gebouwencomplex heeft. Zo hebben het torentje, de poort en de twee hallen in de driehoek een hoge cultuurhistorische waarde. Het Kramers Laboratorium (bijnaam ‘De Witte Olifant) heeft een lagere cultuurhistorische waarde. Dat betekent niet per se dat de gebouwen behouden blijven, er is geen sprake van een beschermd monument.

DeWitteOlifant_KramersLab1400px_MVDV.jpg De Witte Olifant is in verval. (Foto: Marjolein van der Veldt)

Het kader heeft volgens voorlichter Eelco de Vries van de TU geen ‘zware planologische status’: als de nieuwe eigenaar kiest voor een ander programma kan hij dat doen. “Hij zal uiteraard nog steeds alle planologische procedures af moeten lopen”, aldus De Vries. In de driehoek is nu alleen het studententeam voor de Hyperloop gevestigd. Dat huurcontract loopt per 1 oktober af. Gezocht wordt naar een andere plek.

Nieuwsredacteur Connie van Uffelen

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.