Campus

Buurtbewoners zetten vraagtekens bij groeiplannen TU

Vanwege een brandbrief over groeiplannen heeft de TU vier bewonersorganisaties gesproken. Een gesprek met álle negen bewonersorganisaties uit de brief is er nog niet geweest.

“Wat gebeurt er met de toestroom van studenten naar Delft in de komende vijf tot tien jaar?” (Foto: Justyna Botor)

De meningen en belangen van Delftenaren zijn tot nu toe onvoldoende gehoord door de TU Delft tijdens het ontwikkelen van toekomstige groeiplannen. Dat was de strekking van een brief die negen bewonersorganisaties vorige maand stuurden aan het Delftse college van burgemeester en wethouders, met het college van bestuur (cvb) van de TU Delft en de gemeenteraad in de cc.

Vice-rector magnificus Rob Mudde is vanwege die brief op 9 maart aangeschoven bij een overleg tussen de TU Delft en vier van de negen bewonersorganisaties, vertelt liaison community relations Alex Lokhorst: “Dat gesprek had ik al met bewoners gepland over OWee-gerelateerde onderwerpen, maar de brief en toekomstscenario’s die de TU Delft momenteel verkent zijn op verzoek van de bewonersverenigingen ook aan bod gekomen. Bewoners hebben de brief op een constructieve manier toegelicht.”

Kwartje is gevallen
Het cvb kondigde vorig jaar september aan te willen groeien naar 40 duizend studenten om te voldoen aan de ‘schreeuw om ingenieurs’. Daarbij wilde het bestuur kiezen voor de zogenoemde multicampusstrategie, waarbij de TU campussen krijgt in Den Haag en Rotterdam. Inmiddels vaart het cvb een andere communicatieve koers. Zo worden er volgens het universiteitsbestuur nu niet meer één, maar meerdere scenario’s verkend, waaronder een scenario genaamd ‘student village’, met extra studentenhuisvesting en horeca op Campus Zuid. Ook de groei naar 40 duizend studenten zou niet meer in beton gegoten zijn, zei rector magnificus Tim van der Hagen eerder tijdens een vergadering met de universitaire ondernemings- en studentenraad.   

In het gespreksverslag – dat in handen is van Delta – staat dat zowel de TU Delft als de aanwezige bewoners positief zijn over de bijeenkomst. Maartje Martens bevestigt dat. Zij is contactpersoon van DOBBio – het collectief van bewonersorganisaties die de brief verstuurden – en secretaris van bewonersorganisatie TU Noord. “Bewoners roepen al jaren dat we als stad Delft de groei van de TU Delft niet meer aan kunnen. Ik heb het idee dat het kwartje nu pas gevallen is. Onze schreeuw is eindelijk gehoord”, zegt zij. Lokhorst: “De stad heeft met deze brief een heel duidelijk signaal afgegeven.”

Vraagtekens bij reden voor groei
Hoewel beide partijen positief zijn over het gesprek, zetten Delftenaren volgens Martens vraagtekens bij de toekomstplannen. Zo vrezen bewoners dat de komende jaren alsnog duizenden extra studenten hun weg naar Delft vinden. “De universiteit heeft het steeds over een multicampusstrategie. Op de lange termijn zou dit Delft moeten ontzien, is het idee, omdat studenten zich ook in Rotterdam en Den Haag gaan vestigen. Maar voordat de eerste heipaal in de grond wordt gezet, zijn we zo vijf of tien jaar verder. Wat gebeurt er met de toestroom van het aantal studenten in Delft tot die tijd? En worden na die tijd hele opleidingen en studentenverenigingen naar Rotterdam verplaatst of moeten studenten straks alsnog voor college of het verenigingsleven naar Delft komen?”

Ook is het de bewoners niet duidelijk waarom precies de TU moet groeien. Is er niet juist behoefte aan meer mbo’ers, vragen zij zich af. Martens is vooral benieuwd waar de groei precies vandaan moet komen. “Het aantal Nederlandse studenten neemt de komende jaren af. Komt de groei straks vooral uit het buitenland?” wil ze weten. De ondernemingsraad, de studentenraad en docenten van de TU Delft vroegen eerder ook al naar de onderbouwing van de vraag naar universitair opgeleide ingenieurs. Daar kwam toen geen duidelijk antwoord op. Volgens het gespreksverslag antwoordde Mudde tijdens het bewonersoverleg dat het opleiden van ingenieurs ‘in essentie de opdracht is vanuit de overheid’. Mudde: “De TU Delft kan hier maar zeer beperkt op sturen.”

Hoe nu verder?
Volgens Lokhorst is de universiteit van plan om bewoners vanaf nu te betrekken bij de gesprekken over de groeiscenario’s, die sinds dit jaar officieel ‘Contouren2030’ worden genoemd. Waarom dit niet vanaf het begin af aan is gebeurd, is niet duidelijk. “Tot nu toe was het consultatieproces erg intern gericht”, zegt Lokhorst. Maar te laat voor inspraak is het niet, benadrukt hij. “Ik zie de brief als kans om vaker met elkaar te praten. Bewoners zien en ervaren weer andere dingen dan wij, dat soort ervaringen zijn alleen maar nuttig en kunnen we gebruiken bij het verder vormgeven van de plannen.”

Eind vorig jaar hield het cvb een consultatieronde onder medewerkers en later ook onder studenten. Die meningen die daaruit voortkwamen, zijn verzameld in een 148 pagina’s document. Volgens een TU-woordvoerder zullen er voor bewoners ‘sessies worden georganiseerd zodat hun input tijdens het proces kan worden meegenomen.’ Hoe de TU die input precies gaat meenemen, hoe die bijeenkomsten er uitzien of wanneer en hoe vaak ze worden georganiseerd, is nog niet duidelijk.

Vooralsnog is een gesprek met álle negen bewonersverenigingen die de brandbrief verstuurden niet ingepland, vertelt Martens: “Ik heb geen uitnodiging ontvangen, noch een officiële reactie. Onze wens voor een apart gesprek blijft staan. Het gemeentebestuur en de TU zijn aan zet.”

  • De brandbrief is ondertekend door het Delfts Overleg Bewonersbelangenorganisaties (DOBBio) waarin verenigd zijn: Belangenvereniging Binnenstad Noord, Buurtvereniging Delftzicht, Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft, Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier Delft, Belangenvereniging Oude en Nieuwe Delft, Buurtstichting Rode Feniks, Belangenvereniging TU Noord, Belangenvereniging Voorhof II en Belangenvereniging Zuidpoort.
  • Het college van bestuur heeft op woensdag 5 april een gesprek met de Delftse gemeenteraad over de groeiplannen. In een eerder interview met Delta zeiden gemeenteraadsleden dat ze onvoldoende werden betrokken bij de plannen.  
Nieuwsredacteur Annebelle de Bruijn

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

a.m.debruijn@tudelft.nl

Comments are closed.