Opinie

[Column] Onze bovenbazen

Columnist Bob van Vliet hekelt het gebrek aan transparantie over de raad van toezicht van de TU Delft. Hij komt tot een verstrekkende conclusie.

(Photo: Sam Rentmeester)

Onder het kopje ‘Organisatie’ op de site van onze universiteit staat de raad van toezicht bovenaan. Terecht, want stiekem zijn zij de baas. Zij benoemen en herbenoemen bijvoorbeeld de voorzitter van het college van bestuur. En uiteindelijk zijn zíj degenen aan wie dat college zich moet verantwoorden.

Wie zitten er in? Ik had tot voor kort geen flauw idee. Jij wel?

Wie het opzoekt op de site wordt niet enorm veel wijzer. Daar staan vijf achternamen met bij elk een paar (oud-)functies en werkgevers. Ook staat er dat de raad drie commissies kent. Maar wie in welke commissie zit, wordt dan weer niet vermeld. Niet bijster informatief. Het lijstje maakt eigenlijk maar één ding duidelijk: het is een nogal corporate setje mensen.

Overigens klopt het lijstje op de site van de universiteit niet. Het enige lid in de rij dat op het eerste gezicht nog enige affiniteit met de publieke sector heeft, is begin dit jaar opgevolgd door een McKinsey-consultant. De enige manier waarop je dat zou kunnen weten is wanneer je braaf elke maand de nieuwsbrief van de TU volledig leest.

Blijkbaar deelt de raad van toezicht met ons college van bestuur een afkeer voor verantwoording

Hoe kom je eigenlijk bij dit illustere gezelschap? Dat lijkt een ouderwetse kwestie van ons-kent-ons, zo lezen we in een interview met het lid dat recent vertrok, Laetitia Smits van Oyen. Niet bepaald de beste manier om een divers denkende club samen te stellen.

Gelukkig zijn onze bovenbazen natuurlijk totaal onafhankelijk. Per definitie. In het reglement van de raad staat: ‘De  Raad  vermeldt  in  het  jaarverslag  dat  naar  het  oordeel  van  de  Raad  het  principe  van onafhankelijkheid is geëerbiedigd.’ Niet óf het zo is. Maar dát het zo is.

Het jaarverslag van de raad van toezicht is een verplicht onderdeel van het jaarverslag van de universiteit. Dit wordt echter strikt volgens de minimale vereisten uitgevoerd. En dat betekent gespeend van elke inhoud, overweging, of argumentatie. Het is enkel een opsomming van de besproken onderwerpen, goedgekeurde documenten, en het aantal bijeenkomsten.

Blijkbaar deelt de raad van toezicht met ons college van bestuur een afkeer voor publieke discussie en verantwoording.

Zie nummer 19 uit 40 stellingen over de wetenschap van Bod, Breuker en Robeyns: ‘afschaffen die handel’.

Bob van Vliet is docent bij de faculteit 3mE en gespecialiseerd in ontwerponderwijs. Reacties zijn welkom via B.vanVliet@tudelft.nl

Bob van Vliet / Columnist

Columnist Bob van Vliet

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

B.vanVliet@tudelft.nl

Comments are closed.