Onderwijs

Weer veel vooraanmelders voor technische informatica

De nieuwe numerus fixus voor technische informatica blijkt geen luxe. Meer dan duizend belangstellenden hebben zich aangemeld voor deze bachelorstudie. Er is plek voor 500.

Met de numerus fixus heeft EWI de toestroom van studenten beter in handen. (Foto: Marjolein van der Veldt)

Omdat technische informatica voor komend studiejaar – voor het eerst – een numerus fixus heeft, sloot de vooraanmeldingstermijn op 15 januari. Op die datum hadden zich 1055 aankomend studenten gemeld, blijkt uit de laatste cijfers, terwijl er een numerus fixus van 500 geldt. Het gaat hier om gewogen vooraanmeldingen, dat wil zeggen dat studenten die zich voor drie studies aanmelden voor eenderde worden meegeteld.

Engelstalig
De run op technische informatica begon twee jaar geleden voorzichtig en kwam vorig jaar in een stroomversnelling. In 2017 werd de bacheloropleiding Engelstalig, mét Nederlandse taaleis. Toen die eis in 2018 wegviel, was de weg vrij voor internationale studenten om zich te melden. Onder de 622 vooraanmeldingen op peildatum 15 januari 2018 waren 465 internationale studenten. De faculteit wist de toestroom met noodmaatregelen het hoofd te bieden.

‘Vorig jaar was er paniek in de tent’

Met de numerus fixus heeft EWI de toestroom beter in handen. “Vorig jaar was er paniek in de tent”, memoreert Anita Coetzee, hoofd onderwijs en studentenzaken van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI). “Nu volgen we de draaiboeken van andere faculteiten. Met name bij Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek is al veel ervaring met selectie.”

Rangnummer 
De faculteit checkt nu welke kandidaten toelaatbaar zijn, vertelt Coetzee. Daarna start de selectie. De tests en assessments zijn online te maken, al kunnen studenten de cognitieve tests ook op de TU doen. Op 15 april krijgen de deelnemers vervolgens een rangnummer. De eerste vijfhonderd kunnen hun plaats accepteren. Als ze dat niet doen, krijgt de volgende op de ranglijst een plaatsingsaanbod. Om iedereen een eerlijke kans te geven staat dat hele proces zoals overal los van de afkomst van de kandidaten, die vorig jaar ter discussie kwam te staan. Het wordt dus pas later duidelijk hoe internationaal de samenstelling van de groep eerstejaars zal zijn.

Bijna overal groei
Niet alleen de vooraanmeldingen bij technische informatica zitten in de lift. Bijna overal groeit de belangstelling. De TU Delft ziet het totaal aantal vooraanmeldingen met acht procent stijgen ten opzichte van vorig jaar; van 4561 naar 4905.

vooraanmeldingen%202019TED.jpg

Bron: TU Delft

Net als technische informatica zullen ook de andere vijf opleidingen met een numerus fixus veel mensen moeten teleurstellen.

vooraanmeldingen 2019TED_0.jpg

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.