Onderwijs

Run op technische informatica

Het aantal vooraanmeldingen voor de bacheloropleiding technische informatica stijgt explosief. De opleiding speelt met de gedachte om volgend jaar een numerus fixus in te stellen.

Studenten in de steeds drukker wordende faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. (Foto: Thomas Zwart)

Het aantal vooraanmeldingen voor technische informatica bedraagt nu al 622, terwijl het totale aantal inschrijvingen (inclusief studieswitchers en herstarters) in oktober vorig jaar 433 bedroeg. Formeel kunnen studenten zich tot 1 mei aanmelden. De 622 die dat nu al hebben gedaan betreffen gewogen vooraanmeldingen, dat wil zeggen dat studenten die zich voor drie studies aanmelden voor eenderde worden meegeteld.

“Schrikbarend”, zegt opleidingsdirecteur Hans Tonino over het aantal gewogen vooraanmeldingen. Kan de faculteit al deze studenten kwijt? “Als het er duizend worden niet”, zegt Tonino. “Wel in het auditorium, maar we willen ons niet omver laten lopen.” Moet er dan net als in Eindhoven een numerus fixus komen? “Met die gedachte spelen we.”

‘Cyber security, blockchain, bitcoins: het staat erg in de belangstelling’

De groei zette vorig jaar al in toen het aantal inschrijvingen steeg van 259 in 2016 naar 433 in 2017. Dat was ook het jaar dat de opleiding Engelstalig werd. Wel met een Nederlandse taaleis, omdat er sprake was van een overgangsjaar, legt Tonino uit. “De meeste aanmeldingen kwamen toen uit Nederland.” Dit jaar is die Nederlandse taaleis komen te vervallen. De helft van de aanmeldingen komt volgens Tonino nu uit non-EU-landen. Wel geldt er een Engelse taaleis.

Tonino noemt het vervallen van de Nederlandse taaleis als een van de verklaringen voor de toegenomen belangstelling. Hoewel de faculteit volgens de opleidingsdirecteur nog niet zo’n goed beeld heeft van de oorzaak van de groei, noemt hij wel een aantal andere mogelijke verklaringen:

  • De naam van de TU Delft rukt op in de wereld.
  • Een mogelijk effect van de Brexit, waardoor mensen niet kiezen voor een studie in Engeland.
  • Het Amerikaanse buitenlandbeleid dat (categorieën) vreemdelingen weert.
  • Het voorop lopen van Nederland in het Engelstalig aanbieden van opleidingen. Tonino zegt van een Duitse student te hebben gehoord dat er in Duitsland geen Engelstalig alternatief was te vinden.
  • De numerus fixus van 250 voor deze opleiding bij de TU Eindhoven. Aanmelden voor fixusopleidingen moest vóór 15 januari. Studenten hebben wellicht meteen hun terugvaloptie geregeld door zich ook in te schrijven in Delft.
  • De grote maatschappelijke vraag naar afgestudeerden technische informatica. “Cyber security, blockchain, bitcoins: het staat nu erg in de belangstelling”, aldus Tonino.

Volgens beleidsmedewerker Eric Logtenberg is moeilijk te voorspellen hoe de aantallen zich gaan ontwikkelen. “In maart wordt pas echt duidelijk of het als een raket gaat of afvlakt.  Op 1 mei is de laatste aanmelddatum, hoewel niet formeel, maar vwo’ers worden getraind zich dan te melden om een studiekeuzecheck te kunnen doen. Tegen de maand mei weten we het pas echt.” Met het oog op studievoorlichting is mei ook de maand dat de TU liefst duidelijkheid wil over een numerus fixus. En anders vóór 1 september, meldt Logtenberg.

Overigens lopen aanmeldingen van internationale studenten voor de TU Delft sinds komend studiejaar via Studielink én het studentenadministratiesysteem Osiris. Dat betekent dat hun vooraanmeldingen bij de TU voortaan eerder in het jaar bekend zijn. Dat is echter geen verklaring voor de toename bij technische informatica omdat vorig jaar nog een Nederlandse taaleis gold. Wel is het zo dat internationale studenten zich vaak eerder melden omdat zij veel stappen moeten doorlopen voor hun inschrijving.

Nieuwsredacteur Connie van Uffelen

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.