Onderwijs

Stop op niet-Europese inschrijvingen technische informatica

De TU zet een stop op inschrijvingen voor de opleiding technische informatica door studenten van buiten Europa. De aanmeldingen gaan zo hard dat de faculteit EWI het aantal studenten niet meer aan kan als er nu nog veel bijkomen.

De universiteit zal een numerus fixus aanvragen voor technische informatica. (Foto: Thomas Zwart)

Al 1100 studenten (ongewogen – Delta schreef eerder ook al over de run op deze opleiding. Toen over gewogen aantallen) hebben zich aangemeld voor de bachelor technische informatica, die nu Computer Science and Engineering heet. Daarvan komt 45 procent van buiten de Europese Unie. De verwachting was dat hier zonder stop nog 300 bij zouden komen.

Dat vindt de TU zoveel, dat ze heeft besloten dat studenten van buiten de Europese Unie zich niet meer kunnen aanmelden en dat met terugwerkende kracht per 1 februari. Voor studenten van binnen de EU, inclusief de Nederlandse, is het niet mogelijk zomaar een stop in te stellen. EU-studenten kunnen zich tot 1 april aanmelden en Nederlandse studenten tot halverwege mei.

Niet iedereen die zich aanmeldt komt overigens echt in Delft studeren: sommigen schrijven zich bij andere opleidingen in of hebben niet de juiste papieren. De opleiding rekent desondanks op een stijging van het studentenaantal van 75 procent.

Kwaliteit waarborgen
“Het is natuurlijk een erkenning van de opleiding”, reageert John Schmitz, decaan van Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, waar de opleiding onder valt. “Maar we kunnen zoveel studenten niet aan. Om te voorkomen dat we de kwaliteit niet kunnen waarborgen, hebben we deze maatregel gericht op studenten van buiten Europa. We denken dat dit aantal nog beheersbaar is.”

Het is nu het tweede jaar op rij dat de opleiding een grote groei doormaakt: in 2016 waren er 281 inschrijvingen, in 2017 steeg dat aantal al naar 433. Een van de oorzaken is de taal. Sinds dit collegejaar is de opleiding Engelstalig, maar geldt er nog een Nederlandse taaleis. Volgend jaar valt die taaleis weg en is de opleiding voor elke Engelssprekende te volgen. 

En dat slaat aan. Teruggaan naar Nederlands is geen optie: de bachelor is niet alleen Engelstalig om meer buitenlandse studenten te trekken, maar ook omdat al het onderwijsmateriaal Engelstalig is en de docenten uit alle hoeken van de wereld komen. Na de opleiding zijn de masters ook allemaal in het Engels en de beroepspraktijk nagenoeg ook.

‘Je kunt niet de hele wereld in Delft opleiden’

In het verlengde van de veranderde taaleis zijn er mogelijk andere verklaringen over het waarom van de huidige explosie. Eerder al noemde de opleidingsdirecteur de Brexit, het Amerikaanse buitenlandbeleid, de numerus fixus van de TU Eindhoven, de populariteit van bitcoins en de toenemende naamsbekendheid van de TU Delft in het buitenland.

Meer personeel
Hoe vangt de faculteit de grote toeloop op? “We hebben hele diverse maatregelen die we kunnen inzetten”, aldus Schmitz. “Zo kunnen we de inhoud van het programma veranderen, meer personeel aannemen en grotere collegezalen huren. De informatici liggen niet voor het oprapen, maar we hebben op EWI wel een goed netwerk waar we gebruik van kunnen maken. Er is een taskforce gevormd dat aan de slag gaat met dit probleem. Het opvangen van de studenten ligt niet alleen bij ons, ook het college van bestuur wil helpen om dit in goede banen te leiden.”  

Al met al ziet Schmitz het komende studiejaar niet somber in. “Gebaseerd op ervaring en netwerk, denk ik dat we er wel uitkomen. We hebben nog een aantal maanden. Het is moeilijk in te schatten hoeveel studenten er echt komen. We volgen de getallen van week tot week en stellen daar acties op in.”

Nog geen numerus fixus
Ondanks de enorme groei en de stop op studenten van buiten Europa, komt er nog geen numerus fixus op de opleiding. “We gaan de aanmeldingen beter in de gaten houden en kijken welke beheersmaatregelen er nodig zijn”, vertelt Schmitz. “Ik ben niet voor een numerus fixus, want er is nog steeds een tekort aan techneuten. Aan de andere kant kun je ook niet de hele wereld in Delft opleiden.”  

Roos van Tongeren / Redacteur

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.