Campus

TU belooft End Fossil transparantie over fossiele subsidies

Moet er iets gebeuren met de banden tussen de TU en de fossiele industrie? Op 14 februari kwamen het college van bestuur en actiegroep End Fossil samen voor nieuw overleg.

End Fossil vroeg op de Dies om verbreken van de banden met de fossiele industrie. (Foto: Rob van der Wal)

Een vervolggesprek tussen actiegroep End Fossil en het college van bestuur (cvb) over banden met de fossiele industrie op 14 februari heeft beide partijen enigszins tot elkaar gebracht. Het gesprek volgde op een eerste overleg op 22 december. Vice rector Rob Mudde deed nu enkele toezeggingen, waaronder transparantie over het totale bedrag aan fossiele onderzoekssubsidies dat de universiteit ontvangt.

Tijdens de Dies op vrijdag 13 januari overhandigde End Fossil 21 wetenschappelijke papers en krantenartikelen over de fossiele industrie aan Mudde. Tijdens de bijeenkomst op 14 februari lag het stapeltje voor hem op tafel. In de papers vond hij geen nieuwe argumenten voor het verbreken van de banden met de fossiele industrie, zei hij. “Plus: ik zie gewoon geen plan B.”

Voor de gelegenheid waren ook universitair hoofddocent geowetenschappen dr. Ricardo Riva, professor remote sensing dr.ir. Herman Russchenberg en prof.dr.ir. Jan-Dirk Jansen aangeschoven. Jansen is decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) en expert op het gebied van reservoirbeheer en productieoptimalisatie. Hij werkte bijna 24 jaar voor Shell.

Riva, aanwezig als lid van Scientists Rebellion, zei van plan te zijn in maart of april namens de universiteit een open debat te houden over de fossiele banden van de TU. Verdere informatie daarover volgt nog. En waar vice rector klimaatactie Russchenberg nog geen hard standpunt bleek te hebben en zei benieuwd te zijn naar de uitkomst van het debat, noemde Jansen het ‘naïef en onverantwoordelijk’ om ‘morgen al te stoppen met het gebruik van olie’.

Charlotte Braat van End Fossil benadrukte dat ook End Fossil ‘niet morgen’ al wil stoppen met olie. “Maar ik denk wel dat het onverantwoord is om steun en legitimiteit te geven aan een partij die bijvoorbeeld de hele Nigerdelta vervuilt.”

‘Naïef en onverantwoordelijk morgen al te stoppen met het gebruik van olie’

Na ruim anderhalf uur (in plaats van de geplande dertig minuten) vond Mudde het tijd om af te ronden. Hij zegde toe de totale hoeveelheid onderzoekssubsidies uit de fossiele industrie in kaart te brengen, zoals End Fossil eerder vroeg. Ook laat Mudde onderzoeken hoe lang het contract met het Delphi-consortium, een samenwerking tussen de faculteiten CiTG, Technische Natuurwetenschappen en 25 fossiele bedrijven, nog loopt en of hier wat hieraan te veranderen is.

“Wat vinden jullie ervan om de logo’s en sponsoring van alle fossiele bedrijven bij extracurriculaire activiteiten zoals de Dreamteams weg te halen?”, opperde Mudde verder. Ook dat wil End Fossil graag, net als het door Mudde aangeboden onderzoek naar het verplicht stellen van het vak klimaatethiek in alle masters of bachelors.

De eisen van End Fossil richten zich ook op de Delftse Bedrijvendagen (DDB), die volgende week in Delft zijn. De fossiele industrie moet daar niet meer welkom zijn, vindt de actiegroep. Voor dit jaar komt dat te laat, zei Mudde eerder, maar op 14 maart praat het cvb met de DDB-organisatie over de aanwezigheid van fossiele bedrijven bij de editie van volgend jaar. Ook End Fossil gaat in overleg met DDB. Onderzocht wordt om deze gesprekken te combineren.

Ondertussen plant End Fossil een demonstratie tegen de aanwezigheid van energiebedrijf RWE op de bedrijvendagen. Het energiebedrijf is betrokken bij bruinkoolwinning in het Duitse Lützerath. “De organisatie van De Delftse Bedrijvendagen heeft RWE zelfs onder het kopje duurzaam gezet”, zei Braat. De demonstratie vindt plaats op 20 februari om 11 uur, voor de aula. 

Lees ook:

Wetenschapsredacteur Rob van der Wal

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

K.S.vanderWal@tudelft.nl

Comments are closed.