Onderwijs

Postdocs en promovendi trekken aan de bel om vertraging

Promovendi en postdocs aan de TU Delft komen in de knel. Coronamaatregelen leveren vertraging op die volgens hen niet altijd in te halen is.

Door de coronacrisis lopen promovendi vertraging op die niet altijd in te halen is. (Foto: Sam Rentmeester)

“Productiviteit is tijdens corona een groot probleem voor promovendi”, zegt Vittorio Nespeca, voorzitter van het University PhD Council (UPC) van de TU Delft en zelf PhD-student. Hij heeft namens het UPC contact met facultaire en landelijke promovendi-netwerken en ziet dat veel postdocs en promovendi met dezelfde problemen kampen. “Ze hebben bijvoorbeeld hun onderzoeksplannen moeten aanpassen, met alle stress die dat met zich meebrengt”, vertelt hij. “En sommige labs zijn weer open, maar slechts mondjesmaat toegankelijk. Fouten maken tijdens experimenten hoort bij je werk als onderzoeker, alleen als je nu een fout maakt is kost het veel meer tijd om dat recht te zetten.” 

Delta sprak met meerdere postdocs en promovendi over de coronacrisis. Tegen welke andere problemen lopen zij aan? De thuiswerkkantoren, waar de concentratie soms ver te zoeken is. Probeer maar eens een wetenschappelijke publicatie te schrijven met kinderen om je heen. Ook wijzen ze op het onderwijs dat ze geven. Het omzetten van fysieke lessen naar online lessen heeft flink wat tijd gekost en het nakijken van online tentamens neemt bij sommige vakken meer tijd in beslag dan fysieke tentamens.

De TU Delft liet vorige maand weten te verwachten dat promovendi en postdocs hun onderzoek ondanks de coronacrisis binnen de gestelde termijn afronden. “Het zijn bijzondere omstandigheden, maar die heb je vaak in onderzoek”, zei Jan Dirk Jansen, decaan van Civiele Techniek en Geowetenschappen en voorzitter van de covid-19-werkgroep die gaat over financiën in een video. Volgens Nespeca is het niet altijd mogelijk om de opgelopen vertraging in te halen. “Zeker als je in de laatste maanden van je contract zit. Dan kun je je planning niet zomaar over een andere boeg gooien.” 

Vrees voor verloren generatie
Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en KNAW-voorzitter Ineke Sluiter delen de zorgen van Nespeca. Zij vrezen zelfs een ‘verloren generatie’ wetenschappers vanwege de coronacrisis. PNN schreef daarom mee aan een handreiking voor het omgaan met vertraging voor promovendi, postdocs en tenure trackers.

Dit document bevat een vragenlijst en voorbeeldscenario’s om onderzoekers te helpen het gesprek met hun instelling aan te gaan. Is het onderzoek bijvoorbeeld net gestart, of was het al in de afrondende fase toen de crisis uitbrak? Konden er de afgelopen maanden data worden verzameld? Moest de onderzoeker tijdens het thuiswerken ook voor kinderen zorgen? “Het zijn geen keiharde regels”, zegt PNN-voorzitter Lucille Mattijssen. “We hopen vooral dat de universiteiten er inspiratie uit putten en hun compensatie op orde brengen.”

Die compensatie is doorgaans lastig om te geven omdat de Nederlandse wet bijvoorbeeld een maximum aan het aantal tijdelijke contracten stelt. Vorige maand vroegen promovendinetwerken van vier faculteiten van de TU Delft onderwijsminister Ingrid van Engelshoven in een petitie om extra geld vrij te maken voor promovendi en postdocs die vanwege coronamaatregelen in de knel zitten. Ook PNN-voorzitter Matthijssen benadrukt dat de sector het niet zonder extra geld redt. “Het zou zeker fijn zijn als er vanuit de overheid meer budget komt voor de onderzoeken waarbij verlenging echt noodzakelijk is.”

Of er ook daadwerkelijk extra geld komt, is nog niet zeker. De minister is in overleg, maar heeft nog niets toegezegd. De Tweede Kamer wil dat ze in elk geval een oplossing zoekt voor postdocs die geen verlenging van hun contract kunnen krijgen. 

Zelfs als dat extra geld er is, is nog niet iedere promovendus en postdocs geholpen, weet Nespeca. “We snappen dat het financieel onmogelijk is om elke Phd-student of postdoc verlenging te geven. Hopelijk maakt de overheid in ieder geval geld vrij voor onderzoekers die vertraging echt niet konden voorkomen.”

Tips van en voor postdocs en promovendi 

(HOP, Eveline Flink/Delta, Annebelle de Bruijn) 

Nieuwsredacteur Annebelle de Bruijn

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

a.m.debruijn@tudelft.nl

Comments are closed.