Oras: betrek studenten bij plannen Campus Rotterdam

De TU wil naar Rotterdam uitbreiden om verdere groei van het aantal studenten mogelijk te maken maar studenten zijn onvoldoende op de hoogte van deze plannen. Dit blijkt uit een enquête van Oras onder ruim 1.600 bachelor-, master- en schakelstudenten.

Eind 2022 maakte de TU bekend een vestiging te willen openen in Rotterdam. Dan zou het aantal studenten kunnen groeien van 28 duizend naar 40 duizend. Een programmateam werkt sinds de zomer van 2023 aan verdere invulling hiervan. Studentenraadspartij Oras vroeg studenten naar hun mening over de groeiplannen.

Enquête

Ruim 1.600 studenten namen eind november deel aan een enquête van Oras over communicatie en draagvlak. Uit de resultaten blijkt onder andere dat 59 procent van de studenten niet op de hoogte is van uitbreiding naar de havenstad.

“We begrijpen dat de plannen en vooral de uitwerking ervan nog in de kinderschoenen staan, maar het is belangrijk om studenten goed te informeren”, licht Oras fractielid Tessa Hartog toe.

Vooral de manier waarop informatie wordt gedeeld verdient aandacht. “Dat gaat vaak via officiële kanalen (e-mail en TU Student News), maar via social media, Brightspace en netpresenters (de schermen in faculteiten en onderwijsgebouwen) bereik je veel meer studenten.”

Daarnaast zou er onder studenten onvoldoende draagvlak zijn om te studeren in Rotterdam. Respondenten geven hun interesse een 4,7 op een schaal van 10.

Om het draagvlak onder studenten te vergroten roept Oras het programmateam op om verder te kijken dan naar onderzoek en onderwijs alleen. Hartog: “Door alleen studies te (ver)plaatsen creëer je nog geen goede plek om te studeren. Delft heeft een unieke studentencultuur, praat ook met de vele studie- en studenten(sport)verenigingen die daarbij betrokken zijn.”

  • De resultaten van de enquête zijn gepresenteerd tijdens het maandelijkse overleg tussen de studentenraad en het college van bestuur en besproken met Han Derkx, programmadirecteur van Campus Rotterdam.

Comments are closed.