Campus

‘Met een visuele beperking zijn proctored tentamens een ramp’

Delftse studenten met een functiebeperking hebben zich verenigd in platform Student Onbeperkt. Wat willen zij?

Eleana Vallianatos, Tim Bruyn en Lotte van Kerkhoven vormen het eerste bestuur van Student Onbeperkt. (Foto's: Student Onbeperkt)

Vorig jaar mei spraken TU-studenten Lotte van Kerkhoven (Civiele Techniek & Geowetenschappen) en Eleana Vallianatos (Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen) de hoop uit dat studenten met een functiebeperking zich meer en beter zouden verenigen.

Die hoop werd snel realiteit, want sinds oktober vormen Van Kerkhoven en Vallianatos samen met medestudent Tim Bruyn (Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica) het bestuur van Student Onbeperkt, het officiële platform voor TU-studenten met een functiebeperking. Delta sprak met hen via Teams.

Wat is het Student Onbeperkt?
Vallianatos: “Student Onbeperkt zet zich in voor alle TU-studenten met een functiebeperking, dat zijn alle aandoeningen die studenten belemmeren in hun functioneren. Als platform brengen we deze studenten met elkaar in contact, geven we input op het beleid van de universiteit en verzorgen we voorlichting voor zowel studenten als medewerkers over studeren met een functiebeperking.”

Hoe is de rol van het platform veranderd ten opzichte van vorig collegejaar?
Van Kerkhoven: “Waar de TU Delft ons eerder vooral om feedback vroeg, geven wij die nu uit onszelf. Wij brengen onderwerpen ter sprake die wij belangrijk vinden. Daar hebben we flinke vooruitgang geboekt.”

‘Mijn eerste proctored tentamen was een megaramp’

Hoe bepaal je welke onderwerpen belangrijk zijn?
Van Kerkhoven: “We krijgen veel respons van onze leden tijdens open gespreksavonden, themasessies of via het obstakelformulier. Via dit formulier kunnen studenten met een functiebeperking aangeven welk obstakel zij tijdens hun studie zijn tegengekomen en hoe dat is opgelost of hoe zij het zouden oplossen. Die problemen en mogelijke oplossingen bespreken we vervolgens tijdens ons maandelijkse overleg met Onderwijs- en Studentenzaken en studieadviseurs.”

Welke kwesties zijn er?
Van Kerkhoven: “Tijdens een themasessie uitten onze leden hun zorgen over proctored tentamens. Deze vorm van tentaminering werd gezien als een struikelblok, ook door mij. Ik heb een visuele beperking en mijn eerste proctored tentamen was een megaramp. Het programma blokkeerde mijn laptop waardoor ik niet bij mijn vergrotingssoftware kon en ik kreeg geen extra tijd.”
Bruyn: “Ook waren er zorgen over de werking van de software. Het programma markeert soms tentamens als ‘mogelijk frauduleus’. Betekent dat dat een tentamen ongeldig wordt verklaard en de student moet herkansen? Deze en andere vragen zijn besproken met Willem van Valkenburg, voorzitter van de Taskforce Toetsing. Hij vertelde dat een markering niets meer betekent dan dat iemand handmatig het tentamen bekijkt. Dat nam veel zorgen weg bij onze achterban.”
Van Kerkhoven: “Maar het belangrijkste was dat we onze leden konden vertellen dat er alternatieven zijn voor proctored tentamens.”

‘De opt out regeling is bij weinig studenten bekend’

Wat voor alternatieven zijn ervoor proctored tentamens?
Van Kerkhoven: “Je kunt je aanmelden voor de opt-out-regeling, iets dat bij weinig studenten bekend is. Dit is een regeling voor studenten voor wie het om wat voor reden dan ook niet mogelijk is om online hun tentamen te maken.”
Bruyn: “Zelfs veel studieadviseurs wisten er niet vanaf.”
Van Kerkhoven: “Het is ook veel regelwerk. Je moet je aanmelden voor de opt-out, je studieadviseur en de examencommissie mailen en al die mensen vervolgens weer met elkaar in contact brengen. Ik kan me voorstellen dat veel mensen daar tegenop zien.”
Vallianatos: “Ik ben in ieder geval blij dat ik het weet en nu mijn tentamen wiskunde op de campus mag maken. Gewoon op de Drebbelweg, met een surveillant in plaats van een camera waardoor ik me vrij voel om even te rekken of wat water te drinken.”

Door de coronamaatregelen is bijna al het onderwijs sinds maart vorig jaar online. Hoe is dat voor jullie, zijn de online colleges goed te volgen?
Van Kerkhoven: “Niet altijd. Via Collegerama volgde ik een vak waarbij de docent de hele les op het bord schreef. De camera ging alle kanten op of zoomde te ver uit, dat maakte het voor mij heel lastig. Ik heb toen mijn studieadviseur en docent gevraagd of ik het college fysiek mocht bijwonen. Dat kon en was uiteindelijk ook snel geregeld. Ik heb gemerkt dat als iets niet werkt er vaak een alternatief is, maar je moet het zelf regelen.”
Bruyn: “Daarin voelen veel studenten zich nog te bezwaard. Moet er voor mij een uitzondering worden gemaakt, denken ze dan. Maar, je moet gewoon goed kunnen studeren, iedereen heeft het recht om goed te studeren. Het is jammer dat die drempel voor veel studenten nog te hoog is. Tegelijkertijd is het bijvoorbeeld voor studenten met vermoeidheidsklachten juist heel prettig dat ze niet meer naar de TU hoeven. Er zijn dus voor- en nadelen.”

Hoe ondersteunen jullie je leden hierin?
Van Kerkhoven: “Tijdens de open gespreksavonden is hier veel aandacht voor. Ook hebben leden onderling veel contact via de groepsapp en ons Discord-kanaal. En we ontbijten sinds kort samen!”
Vallianatos: “Wie wil kan ’s ochtends online aanschuiven tijdens het ‘onbeperkt ontbijt’. Tijdens die momenten polsen we bij elkaar hoe het gaat en beginnen we de dag met een korte energizer zoals yoga.”
Van Kerkhoven: “Meerdere van onze leden hebben ADHD of een autismespectrumstoornis, voor hen is studeren en concentreren achter de computer best een ding. Zo’n ontbijt, een gezamenlijke start, geeft soms net dat beetje houvast en motivatie.”
Vallianatos: “Absoluut! Het biedt mij structuur en motivatie. Ik vind het daardoor niet erg om op te staan en heb juist zin om te beginnen aan een nieuwe dag.”

‘Het is fijn dat we als platform steeds meer betrokken worden’

Wat doen jullie nog meer voor jullie leden?
Vallianatos: “Van 15 tot en met 19 maart organiseren we de Onbeperkt Studeren week. Een week over studeren met een functiebeperking.”
Van Kerkhoven: “Tijdens die week presenteert de TU Delft het nieuwe beleidsplan waar we als platform een belangrijke bijdrage aan leveren. Tijdens de presentatie bespreken we samen met onze leden wat het plan betekent voor onze studietijd en wat onze rechten zijn.”
Bruyn: “Ook organiseren we verschillende lunchlezingen die voor iedereen toegankelijk zijn. Zo is er een ‘getting things done’ training die ik van harte aanbeveel aan studenten met en zonder een functiebeperking.”
Van Kerkhoven: “Een workshop voor TU-medewerkers staat ook hoog op onze lijst. We willen met name docenten en studieadviseurs informeren over hoe zij studenten met een functiebeperking kunnen helpen of begeleiden.”
Bruyn: “We willen veel dingen verbeteren, maar willen de docenten, die het nu al heel druk hebben, niet nog meer belasten. Door samen te werken hopen we tot oplossingen te komen die het voor docenten, studieadviseurs en studenten makkelijker maken.”
Vallianatos: “Een belangrijke ontwikkeling hierin is het contact dat we met de studentenraad hebben. Via Charlotte Eijkelkamp (Oras) zijn we goed op de hoogte van lopende zaken en geven we regelmatig onze mening. Het is fijn dat we als platform steeds meer betrokken worden.”

  • Meer informatie over studeren met een functiebeperking en platform Student Onbeperkt vind je hier. Het platform heeft nu zo’n vijftig actieve leden.
  • Student Onbeperkt organiseert van maandag 15 tot en met vrijdag 19 maart de Onbeperkt Studeren week. Het programma verschijnt binnenkort op de website.
Nieuwsredacteur Marjolein van der Veldt

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

m.vanderveldt@tudelft.nl

Comments are closed.