Campus

Liveblog gesloten: bezetting Pulse afgelopen

Activisten van End Fossil hebben woensdagochtend 10 mei onderwijsgebouw Pulse van de TU Delft bezet. De bezetting duurde tot in de nacht. Delta hield deze liveblog bij.

In mei 2023 bezetten studenten onderwijsgebouw Pulse. (Foto: Thirza Bolhuis)

 • 11-5-2023, 11:24 uur
  Scientist Rebellion Delft, dat bestaat uit zo’n tien actieve leden, zegt in een statement trots te zijn op ‘een generatie studenten die de urgentie van de klimaatcrisis omarmen en die geconfronteerd met passiviteit moedig handelen’. Scientist Rebellion vindt dat het bestuur van de TU Delft ‘leiderschap en visie’ moet tonen door het nemen van ‘moedige beslissingen’.

  In de verklaring wijzen de onderzoekers op de recente openbare beraadslaging over de samenwerking met de fossiele industrie (de link naar het Delta-verslag daarvan staat onderin deze liveblog) als bewijs dat niet alle medewerkers de onmiddellijke noodzaak inzien om de samenwerking stop te zetten. “De ‘ja maars’ die als argumenten tegen het verbreken van de banden worden aangevoerd, zullen de urgentie nooit afzwakken, welke praktische overwegingen ook op tafel worden gelegd. Het IPCC is daar heel duidelijk over: er is een snel slinkende kans om een leefbare en duurzame toekomst voor iedereen veilig te stellen.” Volgens Scientist Rebellion kunnen bedrijven waarvan het bedrijfsmodel afhankelijk blijft van de winning van fossiele brandstoffen geen serieuze partners van een universiteit zijn.
   

 • 00:29 uur
  De bezetting van Pulse is ten einde. Uiteindelijk hebben de activisten van End Fossil besloten mee te lopen met de in groten getale aanwezige agenten. Niemand is gearresteerd.


  (Foto: End Fossil)
   

 • 00:14 uur
  Agenten hebben de activisten in Pulse gevorderd om weg te gaan. Er zijn nu nog twaalf mensen over, meldt End Fossil. Zij zijn niet van plan om vrijwillig weg te gaan, ook niet nu zij het aantal politiemensen zien toenemen. Aan het gebouw tegenover Pulse, een koffiebar annex fietsenstalling, zijn spandoeken verschenen die eerder op de dag in Pulse hingen.
   
 • 23:22 uur
  De politie is onderweg naar Pulse. Dat laat een TU-woordvoerder weten. Het pand sluit om 23 uur en de TU Delft heeft de bezetters al op voorhand verteld dat ze dan weg moeten. Zij willen pas vertrekken als de TU in ieder geval een van hun eisen inwilligt.
   
 • 20:53 uur
  End Fossil laat weten dat beveiligers van de TU Delft het gebouw Pulse hebben afgesloten, nadat de activisten mensen hadden opgeroepen om te komen steunen. Dat betekent dat niemand meer naar binnen kan. Zo’n 25 activisten zijn nog binnen. Ze doen karaoke.
   
 • 19:17 uur
  De TU Delft verwacht de komende jaren meer geld van fossiele bedrijven te zullen krijgen dan in het recente verleden. In de jaren 2019-2022 kreeg de TU Delft jaarlijks tussen de 2,5 miljoen euro en 3,5 miljoen euro van de fossiele industrie. Dat wordt 4 miljoen euro tot 5 miljoen euro, als het gevolg van grote projecten omtrent CO2-opslag, batterijen, elektrische mobiliteit en e-Refinery (duurzame productie van chemicaliën en brandstoffen). In genoemde jaren bedroegen de totale baten uit projecten met derden rond de 200 miljoen euro. De grootste bijdrage vanuit de fossiele industrie kwam van Shell en dat zal zo blijven, maar onbekend is hoe het bedrag is verdeeld over verschillende bedrijven.
  Dit blijkt uit financiële cijfers van de TU Delft betreffende de fossiele industrie, die End Fossil met Delta heeft gedeeld. Het overzicht is hen gegeven door vice rector Rob Mudde. De cijfers kwamen tijdens het gesprek tussen beide partijen eerder vandaag ter sprake.

   
 • 17:38 uur
  End Fossil-activist en TU-student Tom Twigt reageert teleurgesteld op het gesprek met Mudde. Volgens hem is er al genoeg gepraat en wordt het proces ‘nu weer vertraagd met een moreel beraad’. “In de tussentijd kun je al het goede doen: fossiele bedrijven niet op career fairs laten, zorgen dat je geen nieuwe projecten begint. Het kan wel en de TU kiest ervoor om dat niet te doen.” Twigt gaat ‘nerveus’ de avond in, zegt hij, niet wetend of de TU hem en zijn mede-activisten zal laten verwijderen door de politie, zoals dat ook aan de Erasmus Universiteit gebeurde. “Ik kijk er niet naar uit, maar we blijven doorgaan totdat we ons doel bereikt hebben.”


  In de klimaatemotie-workshop aan het einde van de middag uitten de aanwezigen hun gevoelens na het gesprek met Rob Mudde van het college van bestuur. Woorden die voorbij kwamen waren frustratie, boos, teleurgesteld, verdrietig, wanhoop, moe, geschokt, niet verrast, in de steek gelaten en beledigd. (Foto: Thirza Bolhuis)
   

 • 17:06 uur
  Precies een half uur na zijn komst, is Rob Mudde vertrokken uit Pulse. Hij en verschillende activisten spraken met elkaar over de eisen van End Fossil. Het gesprek was een herhaling van eerdere gesprekken (de links naar Delta-verslagen vind je onderaan deze blog). Beide partijen zijn het niet eens over het verbreken van de banden met de fossiele industrie. 
  Tijdens de discussie deelde een toehoorder dat de TU Delft slechts 1 procent van haar jaarlijkse inkomen uit projecten met derden krijgt van fossiele bedrijven en dat het een actieve keuze is om dat geld aan te nemen. Mudde bevestigde dat. De baten uit projecten met derden bedroegen in 2021 206 miljoen euro.
  Activisten van Mapping Fossil Ties riepen TU-onderzoekers na Muddes vertrek op om het te melden als ze op wat voor manier dan ook samenwerken met fossiele bedrijven. De actiegroep is daar al ver mee, maar heeft het beeld nog niet compleet.
   
 • 16:48 uur
  Vice rector Rob Mudde is om 16:30 uur aangekomen in Pulse om in gesprek te gaan met de actievoerders. Die laatste spreken van onderhandelingen. Mudde bedankt End Fossil voor de uitnodiging en zegt dat de activisten een belangrijk onderwerp aansnijden. Hij is het met ze eens dat er geen ‘planeet B’ is. “We snappen jullie punten en we zijn bezig met de energietransitie, van fossiele naar hernieuwbare energie. Daarom starten we een moreel beraad, zodat onderzoekers met elkaar kunnen bespreken wanneer het oke is dat fossiele bedrijven hen steunen.”
  Mudde voegt daaraan toe dat er ook een moreel beraad gehouden zal worden over in hoeverre fossiele bedrijven op de campus studenten mogen recruteren. “De Bedrijvendagen worden georganiseerd door studenten, dus met hen gaan we in gesprek. Ik zeg niet dat dat betekent dat fossiele bedrijven dus zullen worden geweerd.”
  De vice rector verwijst naar de overheid voor de vraag of fossiele subsidies moeten stoppen.


  Rob Mudde (grijs jasje) praat met de activisten. (Foto: Thirza Bolhuis)
   

 • 16:18 uur
  De TU Delft heeft de activisten van End Fossil laten weten dat ze Pulse om 23:00 uur verlaten moeten hebben. De activisten zijn dat niet van plan. Emre Gökalan zegt dat End Fossil pas gaat als de TU een van de volgende eisen inwilligt: ga geen nieuwe samenwerkingen meer aan met de fossiele industrie, laat deze bedrijven niet meer toe op recruitment-evenementen op de campus of spreek openlijk je steun uit aan de oproep om  fossiele subsidies te stoppen. 
  Hoewel veel studenten die momenteel aan het werk zijn in Pulse daar gewoon mee doorgaan, neemt de steun voor de activisten enigszins toe nu studentenraadsfractie Lijst Bèta zich achter End Fossil heeft geschaard. Vertegenwoordigers van de fractie zijn in Pulse aanwezig.
   
 • 15:04 uur
  De deelnemers aan de paneldiscussie zijn het erover eens dat fossiele subsidies moeten stoppen, de eis die ook Extinction Rebellion heeft bij de A12-bezettingen. Dat bleek aan het einde van het gesprek. Gevraagd welke klimaatmaatregelen ze nu zouden nemen als het kon, antwoordde GroenLinks dat vervuiling belast moet worden. SP vond dat de energie-industrie genationaliseerd moet worden. Bij1 opperde om de superrijken zwaar te belasten en inheemse volken te beschermen. Stip noemde CO2-belasting en D66 pleitte voor meer geld voor lokale klimaatprojecten.


  De panelleden met v.l.n.r. Brendan Analikwu (D66), Julia Jouwe (Bij1), Lieke van Rossum (SP), Jip Enthoven (Stip) en Jeanique Romeijnders (GroenLinks). (Foto: Thirza Bolhuis)
   

 • 14:15 uur
  Vertegenwoordigers van (gemeenteraads)partijen GroenLinks, SP, D66, Bij1 en Stip voeren een paneldiscussie de rol van de politiek. De deelnemers bespreken de ‘grootste fouten van nationale overheden’, wat de gemeente kan doen en hun favoriete klimaatbeleid.

  (Foto: Thirza Bolhuis)
   

 • 14:06 uur
  Vijftien activisten willen de nacht doorbrengen in Pulse. Zij hebben alvast een tent opgeslagen.


  (Foto: Thirza Bolhuis)
   

 • 13:25 uur
  Waarom hebben de activisten voor Pulse gekozen als bezettingslocatie? Volgens woordvoerder Alex is dat omdat het een neutrale plek is. “We zijn niet gefocust op een specifieke faculteit.”


  (Foto: Thijs van Reeuwijk)
   

 • 13:10 uur
  De activisten, aanwezig met dertig tot veertig mensen, willen dat de TU Delft geen nieuwe onderzoeksprojecten meer start met fossiele bedrijven. “Dat is de eerste stap. Als we die toezegging krijgen, zijn we weg hier”, aldus student en End Fossil-activist Emre Gökalan. Daarna volgt, als het aan End Fossil ligt, het verbreken van alle banden met de fossiele industrie.


  Emre Gökalan. (Foto: Thirza Bolhuis)
   

 • 12:50 uur
  Een groepje van vijftien activisten vertrekt van verzamelplaats TU Delft Library naar onderwijsgebouw Pulse. Daar wachten andere activisten en beveiligers van G4S hen op. Zij zijn er duidelijk al even. Er is eten, er hangen posters, er ligt kleding.


  (Foto: Thirza Bolhuis)
   

 • In opmaat naar de bezetting hebben de activisten van End Fossil op Instagram een programma gedeeld voor de dag. Zo moet er om 12:45 uur een lunch en klimaatlezing zijn en om 14:00 uur een debat tussen Delftse gemeenteraadsleden. Het programma loopt tot 23:00 uur, waarna de activisten op hun bezettingslocatie willen blijven slapen. De TU heeft eerder laten weten dat voor haar de sluitingstijd van het bezette gebouw leidend is, wat zou betekenen dat de activisten dan weg zouden moeten.
   
 • De bezetting in Delft staat niet op zichzelf. Maandag bezetten activisten een hal van de Universiteit Utrecht en kondigden ze bezettingen of acties aan bij tenminste zes andere instellingen. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is dinsdag een gebouw bezet. De Rotterdamse klimaatactivisten zijn diezelfde avond verwijderd, meldt nieuwsplatform Erasmus Magazine. De meesten verlieten het gebouw vrijwillig. Twaalf van hen werden weggesleept door politieagenten.
   
 • End Fossil roert zich sinds december in Delft. Het eerste en het tweede gesprek van de klimaatactivisten met het college van bestuur leidden beide tot enkele toezeggingen van de TU Delft. In de tussentijd voerde End Fossil onder meer actie bij de Dies en de Delftse Bedrijvendagen en schoof een van de woordvoerders aan bij een beraadslaging over de fossiele banden. Het belangrijkste punt, snijd de banden met de fossiele industrie door, is tot op heden een brug te ver voor de TU Delft. Zij stelt dat deze bedrijven nodig zijn voor de energietransitie.
Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.