Studentenleven

Het OWee-effect: Delftse studentenverenigingen trekken minder nieuwe leden

Sport- en gezelligheidsverenigingen hebben dit jaar minder nieuwe leden dan vorig jaar. “Het vervroegen van de OWee speelt absoluut een rol”, aldus betrokkenen.

OWee-deelnemers tijdens de cantus. (Foto: Jaden Accord)

Volgens verschillende studentenverenigingen en de OWee-organisatie heeft het vervroegen van de Ontvangstweek en het International Programme (IP, de introductieweek voor masterstudenten) dit jaar een negatieve invloed gehad op het aantal studenten dat zich aanmeldde bij een vereniging.

De OWee had eigenlijk, zoals gebruikelijk, moeten plaatsvinden in de derde week van augustus, maar de gemeente stak daar een stokje voor. Het wilde uit angst voor slapeloze nachten voor andere Delftenaren voorkomen dat de OWee net als in 2022 zou samenvallen met de eerste schoolweek voor basis- en middelbaar onderwijs.

Waterpret tijdens het Schiediner. (Foto: Jaden Accord)

Dus werd de introweek een week vervroegd, wat relatief laat bekend werd. Gevreesd werd voor minder eerstejaars deelnemers en vrijwilligers onder ouderejaars studenten (zij hadden immers hun al vakanties geboekt), logistieke problemen met bijvoorbeeld de huur van locaties voor eerstejaarsweekenden, met als resultaat minder nieuwe leden.

Minder deelnemers, minder aanmeldingen
Die vrees lijkt nu gegrond. Zo kregen de vier grote gezelligheidsverenigingen (Delftsch Studenten Corps, Virgiel, Delftsche Studenten Bond en Sint Jansbrug) in totaal 15 procent minder aanmeldingen dan vorig jaar. De ledenstop – het maximale aantal nieuwe leden dat een vereniging kan toelaten – werd zelfs bij geen van de vier gehaald, terwijl DSC vorig jaar nog vijftig eerstejaars moest teleurstellen.

Virgiel-bestuurslid Frederique Hemler ziet het lagere aantal inschrijvingen als een logisch gevolg van het vervroegen van de OWee. “Er waren minder deelnemers, dus minder aankomend studenten die kennismaakten met onze vereniging.”

Sportverenigingen
Bij studentenroeiverenigingen Laga en Proteus-Eretes werd wel geloot (beide verenigingen hadden dit jaar een ledenstop van 250 studenten), maar ook daar was het rustiger. “Voorgaande jaren melden zich 650 tot 800 studenten aan, dit jaar waren dat er 429”, aldus Proteus-Eretes voorzitter Cathelijn Bogers.

Hetzelfde geldt voor hockeyvereniging Scoop en voetbalvereniging Ariston. Zij bereikten hun maximale capaciteit, maar zagen het aantal aanmeldingen teruglopen. “Ten opzichte van vorig jaar staan er dertig mensen minder op de wachtlijst”, weet Scoop-bestuurslid Britt van Egmond.

Of dat een direct gevolg is van het vervroegen van de OWee, durft Ariston-secretaris Bouchra Bouras niet te zeggen. “Maar het is opvallend en tegen onze verwachtingen in.”

Klik hier voor het aantal aanmeldingen per sportvereniging

Schaatsvereniging ELS (Effe Lekker Schaatsen) zag het aantal aanmeldingen halveren en is meer uitgesproken. “Dit verval is op geen andere manier te verklaren. Wij zijn geen grote vereniging, dus dit is ontzettend jammer”, schrijft het bestuur in een reactie.

Van zo’n kentering is bij boardsportvereniging Drop geen sprake. De ledenmaximum – dit jaar was er plek voor zestig nieuwe leden – is ruim gehaald. Wel veranderde de manier van inschrijven, aldus bestuurslid Anne Nap. “Meer studenten deden dit online, omdat ze tijdens de ontvangstweek op vakantie waren.”

Internationale studenten
Van de kleinere gezelligheidsverenigingen noteert De Koornbeurs een daling van het aantal internationale aanmeldingen, terwijl het aantal Nederlandse inschrijvingen gelijk bleef. En bij D.S.V. “Nieuwe Delft” meldden nieuwe leden zich dit jaar vooral ná de ontvangstweek. “Wat dat betreft heeft het vervroegen van de OWee een negatieve invloed gehad. Het was rustiger dan voorgaande jaren”, vertelt secretaris Astra Boukens. “Eerstejaars komen nu alsnog een kijkje nemen en schrijven zich in, maar we hebben we liever dat zij dat tijdens de OWee doen. Zo krijgen ze de kans mee te doen met de kennismakingstijd en bouwen ze een hechtere band op met hun jaargenoten.

Groepjes deelnemers eten tijdens de OWee bij christelijke studentenvereniging CSR. (Foto: Jaden Accord)

Voor kleinere verenigingen zorgde het vervroegen van de ontvangstweek voor logistieke problemen. Bij Shot (beachvolleybal), SoSalsa (dans), Pegasus (turnen) en christelijke studentenvereniging CSFR waren minder vrijwilligers beschikbaar. “Veel van onze leden hadden al een vakantie gepland. Wij hebben daarom tijdens de OWee minder activiteiten georganiseerd”, vertelt Inez Dekker, ab actis van CSFR.

  • ‘Mensenvereniging’ Wolbodo, dat door het college van bestuur van de TU werd uitgesloten van de OWee, verwelkomde drie nieuwe leden. “Of de sancties invloed hebben gehad, is moeilijk te zeggen”, schrijft het bestuur in een mail. “We hebben in ieder geval weinig mensen met bandjes (OWee-deelnemers dragen een polsbandje, red.) gezien.” 

OWee-effect
Volgens Alex Lokhorst, als liaison community relations nauw betrokken bij de organisatie van de ontvangstweek, speelt het vervroegen van de OWee ‘absoluut een rol’ in het dalende aantal aanmeldingen.

“De cijfers laten een ‘sterk OWee-effect zien”, zegt hij. Het aantal eerstejaars bachelorstudenten aan de TU Delft daalde ten opzichte van collegejaar 2022-2023 met iets minder dan 1 procent. Het aantal OWee-deelnemers daalde harder, met 9 procent (van 2.866 TU-deelnemers in 2022 naar 2.581 TU-deelnemers in 2023), terwijl de organisatie er dit jaar eigenlijk 3.400 verwachtte.

OWee-deelnemers dragen een polsbandje. (Foto: Jos Wassink)

“Dat betekent – heel simpel – dat dit jaar minder studenten kennismaakten met de verschillende verenigingen. Bij andere landelijke introductieweken was er niet zo’n significante daling”, aldus Lokhorst.

‘Eenzaamheid loert’
Lokhorst noemt de situatie ‘spijtig en zorgwekkend’. “Minder studenten ontvingen nu noodzakelijke informatie over welzijn en sociale veiligheid. Daarnaast moeten we ons realiseren dat het voor alle studenten belangrijk is om ergens onderdeel van te zijn. Eenzaamheid loert volgens hem, verenigingen zijn wat dat betreft een belangrijk sociaal vangnet.

De komende vier jaar wordt de OWee weer in de gebruikelijke week georganiseerd, omdat er dan geen overlap is met het begin van het schooljaar van basis- en middelbaar onderwijs. Houdt de gemeente vast aan de eis dat de ontvangstweek niet mag plaatsvinden tijdens een schoolweek, dan doet zich in 2028 en 2029 eenzelfde scenario voor als dit jaar.

En net als dit jaar vieren dan DSC en Virgiel weer een lustrum, weet Lokhorst. “Voor hun leden betekent dat kiezen tussen het lustrum, bijdragen aan de OWee of vakantie. Gevolg daarvan is dat er opnieuw minder vrijwilligers en mentoren zullen zijn om de OWee in goede banen te leiden. Hoe dan ook, we zullen linksom of rechtsom nieuwe manieren moeten blijven bedenken om eerstejaars te verwelkomen in Delft.”

Nieuwsredacteur Marjolein van der Veldt

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

m.vanderveldt@tudelft.nl

Comments are closed.